skip to Main Content
1ДКК лого
Вид изследванеЦена
Пълна кръвна картина -Hb, Ery, Leu, Thr, Hct, автоматично диференциално броене, МСV, МСН, МСНС – 21 показателя;11,90 лв
СУЕ3,90 лв
Диференциално микроскопско броене на левкоцити (мануално)6,90 лв
Микроскопско броене на еозинофили от натривка6,90 лв
Микроскопско изследване на морфология на еритроцити6,90 лв
Броене на ретикулоцити6,90 лв
аРТТ, ТТ – всяко по :5,90 лв
Протрoмбиново време, INR, фибриноген – всяко по :5,90 лв
Време на кървене и време на съсирване – всяко по :3,90 лв
D-dimer25,90 лв
Вид изследванеЦена
Субстрати – общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, директен билирубин, триглицериди – всяко по :4,90 лв
Субстрати -кръвна захар, холестерол – всяко по :4,90 лв
Субстрати -НDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол. – всяко по :4,90 лв
Глюкоза (профил-3-кратен )11,90 лв
ОГТТ (3-кратен)11,90 лв
Ензими – ASAT, ALAT, GGT, AP, LDH, CPK(креатин киназа) – всяко по :4,90 лв
Ензими -α-амилаза, кисела фосфатаза – всяко по :5,90 лв
Ензими – липаза6,90 лв
CPK-MB8,90 лв
ADA (аденозин деаминаза)25,90 лв
Електролити – Са, Ca++, К, Na, СI, Fe, P, – Mg – всяко по :5,90 лв
Електролити – ТЖСК (тотален желязо свързващ капацитет)8,90 лв
Гликиран хемоглобин19,55 лв
Окултна кръв12,90 лв
Урина -общо химично изследване6,90 лв
Урина –седимент3,90 лв
Урина – креатинин в урината, пикочна киселина в урината – всяко по :4,90 лв
Урина – калций (Ca) в урината5,90 лв
Бета-хидрокси-бутират /бета кетони/9,90 лв
ОГТТ (5-кратен)25,90 лв
Вид изследванеЦена
ТSН, fТ4 всяко по :23,90 лв
fТЗ, ТАТ, МАТ, пролактин, FSН, LН – всяко по :23,90 лв
ACTH, тиреоглобулин – всяко по:32 лв
Инсулин27,90 лв
Соматотропин35,90 лв
Остеокалцин35,90 лв
Total-b-CHG23,90 лв
TSH-рецепторни антитела49 лв
17-алфа-ОН-прогестерон* (до 10 работни дни за резултат)42,90 лв
Антидиуретичен хормон* (до 10 работни дни за резултат)109,90 лв
Инхибин Б и антимюлеров хормон* (готови резултати в петък след 17 часа)149 лв
Алдостерон* (до 10 работни дни за резултат)109 лв
Ренин* (до 10 работни дни за резултат)48 лв
Естрадиол, прогестерон, тестостерон, 4–андростендион – всяко по :27 лв
Тестостерон53 лв
Кортизол42 лв
SHBG, DHEAS – всяко по :27 лв
PTH38 лв
IGF 1 (somatomendin C)53 лв
Вид изследванеЦена
Фолиева киселина, Vit. В12, феритин, трансферин- всяко по:28 лв
Витамин D (25 – ОН)56 лв
Витамин D365 лв
Алфа 1 – антитрипсин70 лв
NT pro-BNP112 лв
Хомоцистеин75 лв
Тропонин I75 лв
Beta crosslaps30 лв
C peptide62 лв
Вид на прегледаЦена
Кръвна група и Rh23 лв
Определяне на антигените C, c, E, e от Rhesus сис. и Kell 41 лв
Електрофореза на хемоглобин51лв
Вид изследванеЦена
Изследване на стерилна урина с антибиограма20 лв
Микоплазма плюс тест вкл. хр.среда55,90 лв
Пакет “Сключване на брак”- СПИН, Сифилис – CLIA21 лв
Гонорея – микроскопски тест4,90 лв
Изследване за гъбички4,90 лв
Гърлен или назофарингеален секрет20 лв
Очен секрет20 лв
Ушен секрет20 лв
Ранев секрет20 лв
Анален секрет20 лв
Влагалищен секрет20 лв
А S Т (Антистрептолизинов титър)17,90 лв
Бърз стреп тест20 лв
Waler Rose12,90 лв
Ревматоиден фактор17,90 лв
Сифилис (RPR)12,90 лв
Сифилис – имунохроматография12,90 лв
Хламидия – директен тест19,90 лв
Храчка – микробиология19,90 лв
Микоплазма – серумен тест IgG или IgM27,90 лв
Изследване на фецес (носителство за шигела, салмонела и патогени коли)19,90 лв
Campilobacter spp тест във фецес23 лв
Лаймска болест IgG * (готови резултати в петък след 17 часа)34,90 лв
Лаймска болест IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)34,90 лв
Вид изследванеЦена
HBsAg15 лв
HBeAg/Anti – Hbe41 лв
anti-HBs28 лв
anti-HBc35 лв
anti-HBc- IgM26 лв
anti-HDV-total* (5 работни дни за резултата)35 лв
anti-HAV показател за имунитет срещу хепатит А35 лв
anti-HAV-IgM28 лв
anti-HCV26 лв
anti-HBcor-IgM26 лв
HIV1/226 лв
HIV1/2, HBsAg,anti-HCV51 лв
EBV IgM26 лв
EBV IgG26 лв
Rubeolla IgG35 лв
Rubeolla IgM35 лв
Rubeolla IgG,Rubeolla IgM51 лв
Херпес симплекс (тип I) IgM * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Херпес симплекс (тип I) IgG * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Херпес симплекс (тип II) IgM* (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Херпес симплекс (тип II) IgG * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Варицела зостер вирус IgG * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Варицела зостер вирус IgM * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Цитомегаловирус IgG35 лв
Цитомегаловирус IgM35 лв
Influenza A+B (серологичен)44 лв
Influenza A+B (бърз тест за грип – от назален смив)26 лв
ЕСР – еозинофилен катионен протеин50 лв
Респираторно-синцитиален вирус (RSV) от назален секрет – Бърз тест20 лв
Ротавируси28 лв
Вид изследванеЦена
Ехинококоза ELISA34 лв
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти включително и перианален15 лв
Трихинелоза34 лв
Изследване за малария23 лв
Токсоплазмоза IgG28 лв
Токсоплазмоза IgМ28 лв
Токсоплазмоза IgG; IgМ51 лв
Токсоплазмоза IgG (Larva migrans)35 лв
Вид изследванеЦена
ANA – скрининг26 лв
ANA – профил (SS-A, SS-B, anti-Ds; Sm; Sm/RNP) * (готови резултати в петък след 17 часа)82 лв
anti CCP51 лв
Aнтифосфолипидни антитела IgG+IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)44 лв
Aнтифосфолипидни антитела IgG * (готови резултати в петък след 17 часа)28 лв
Aнтифосфолипидни антитела IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)28 лв
Антимитохондриални антитела * (готови резултати в петък след 17 часа)44 лв
IgA20 лв
IgM20 лв
IgG20 лв
IgE28 лв
IgA, IgM, IgG38 лв
С3-комплемент20 лв
С4-комплемнт23 лв
Морбили IgG38.50 лв
Морбили IgМ38.50 лв
Антистрептолизинов титър18 лв
Helicobacter pylory (във фецес)38 лв
Helicobacter pylory (IgG в серум) количествен тест21 лв
Helicobacter pylory (IgG в серум) качествен тест15 лв
Ултрасензитивно CRP28 лв
CRP –количествено определяне14 лв
Микроалбумин – количествено определяне13 лв
Микроалбумин – качествено определяне7 лв
Туберкулоза IgG35 лв
Квантиферонов тест или TB GOLD150 лв
Хламидия трахоматис IgG23 лв
Хламидия трахоматис IgA23 лв
Хламидия трахоматис IgM23 лв
Хламидия трахоматис IgG / IgM38 лв
Хламидия трахоматис Ig A/ IgM38 лв
Хламидия трахоматис Ig A/ IgG38 лв
Хламидия трахоматис IgG / IgM /IgA58 лв
Хламидия пневмоние IgM или IgG28 лв
Тест за хранителна непоносимост (тестът включва 46 храни и хранителни групи)237 лв
Тест на Швахман13 лв
Пакет цьолиакия – Анти тъканна трансглутаминаза IgA и IgG, Антиглиадинови антитела IgA и IgG110 лв
Потен тест64 лв
Вид изследванеЦена
Кожно-алергична проба (КАП) – за всеки алерген / анестетик по :4 лв
Такса взимане на биологичен материал (кръв и други) и консумативи6 лв
Такса взимане на биологичен материал (урина, секрети) и консумативи4 лв
Такса взимане на биологичен материал за пакети Детска градина и училище – независимо от вида и броя6 лв
Микробиологично и паразитологично изследване на фецес за детска градина21 лв

Notice: Undefined index: loggedin_user in /home/n1dkkbgc/poliklinikabg.com/wp-content/plugins/freshchat/widget-settings/add_to_page.php on line 97
Back To Top