skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com
Вид изследванеЦена
Пълна кръвна картина -Hb, Ery, Leu, Thr, Hct, автоматично диференциално броене, МСV, МСН, МСНС – 21 показателя;11,90 лв
СУЕ3,90 лв
Диференциално микроскопско броене на левкоцити (мануално)6,90 лв
Микроскопско броене на еозинофили от натривка6,90 лв
Микроскопско изследване на морфология на еритроцити6,90 лв
Броене на ретикулоцити6,90 лв
аРТТ, ТТ – всяко по :5,90 лв
Протрoмбиново време, INR, фибриноген – всяко по :5,90 лв
Време на кървене и време на съсирване – всяко по :3,90 лв
D-dimer26,40 лв
„Нативна микроскопия“10 лв
Вид изследванеЦена
Субстрати – общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, директен билирубин, триглицериди – всяко по :4,90 лв
Субстрати -кръвна захар, холестерол – всяко по :4,90 лв
Субстрати -НDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол. – всяко по :4,90 лв
Глюкоза (профил-3-кратен )11,90 лв
ОГТТ (3-кратен)11,90 лв
Ензими – ASAT, ALAT, GGT, AP, LDH, CPK(креатин киназа) – всяко по :4,90 лв
Ензими -α-амилаза, кисела фосфатаза – всяко по :5,90 лв
Ензими – липаза6,90 лв
CPK-MB8,90 лв
ADA (аденозин деаминаза)25,90 лв
Електролити – Са, Ca++, К, Na, СI, Fe, P, – Mg – всяко по :5,90 лв
Електролити – ТЖСК (тотален желязо свързващ капацитет)8,90 лв
Гликиран хемоглобин19,55 лв
Окултна кръв12,90 лв
Урина -общо химично изследване6,90 лв
Урина –седимент3,90 лв
Урина – креатинин в урината, пикочна киселина в урината – всяко по :4,90 лв
Урина – калций (Ca) в урината5,90 лв
Бета-хидрокси-бутират /бета кетони/9,90 лв
ОГТТ (5-кратен)25,90 лв
Глюкозотолерантен тест- 3 кратен
5.40 лв
Lp (a)
7.70 лв
Apo AI
7.70 лв
Apo B
7.70 лв
Хаптоглобин22.00 лв
Количествено изсл. на амиалаза в урина
4.40 лв
Количествено изсл. на глюкоза в урина
4.40 лв
Количествено изсл. на калий в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на калций в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на магнезий в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на мед в урина
27.50 лв
Количествено изсл. на натрий в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на уреа в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на хлориди в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на белтък в урина
4.40 лв
Количествено изсл. на пикочна киселина в урина
3.85 лв
Количествено изсл. на фосфор в урина
3.85 лв
Blood urea nitrogen (BUN)3.30 лв
Цистатин С40 лв
Вид изследванеЦена
HBsAg15 лв
HBeAg/Anti – Hbe41 лв
AntiHBs28 лв
anti-HBc total (IgM+IgG)35 лв
anti-HBc- IgM 26 лв
anti-HDV-total* (5 работни дни за резултата)35 лв
anti-HAV показател за имунитет срещу хепатит А35 лв
anti-HAV-IgM28 лв
anti-HCV26 лв
anti-HBcor-IgM26 лв
HIV1/226 лв
HIV1/2, HBsAg,anti-HCV51 лв
EBV IgM16 лв
EBV IgG26 лв
Rubeolla IgG35 лв
Rubeolla IgM35 лв
Rubeolla IgG,Rubeolla IgM51 лв
Херпес симплекс (тип I) IgM * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Херпес симплекс (тип I) IgG * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Херпес симплекс (тип II) IgM* (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Херпес симплекс (тип II) IgG * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Варицела зостер вирус IgG * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Варицела зостер вирус IgM * (резултат всеки понеделник след 17 часа)35 лв
Цитомегаловирус IgG35 лв
Цитомегаловирус IgM35 лв
Influenza A+B (серологичен)44 лв
Influenza A+B (бърз тест за грип – от назален смив)26 лв
ЕСР – еозинофилен катионен протеин 16.50 лв
Респираторно-синцитиален вирус ( RSV ) от назален секрет – Бърз тест20 лв
Ротавируси28 лв
Сифилис TPHA13 лв
digene HPV (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68)60.50 лв
Марсилска треска IgG49.50 лв
Марсилска треска IgM49.50 лв
Хепатит В количествено изследване165 лв
Хепатит С количествено изследване165 лв
EBV EBNA IgG27.50 лв
Морбили IgG38.50 лв
Морбили IgM38.50 лв
вирусен паротит IgG38.50 лв
вирусен паротит IgM38.50 лв
Q-треска IgM38.50 лв
Q-треска IgG38.50 лв
човешки папилома вирус66 лв
бруцелоза / Br. Capt55 лв
Листериоза IgG; IgM38.50 лв
човешки Т- лимфотропен вирус66 лв
човешки херпесен вирус93.50 лв
парвовирус IgG27.50 лв
парвовирус IgM27.50 лв
HCV (генотипиране)308 лв
генетични тестове за тромбофилия165 лв
Изследване за SARS-CoV-2 PCR110 лв
Бърз тест SARS-CoV225 лв
Бърз тест SARS-CoV2 за пациенти на “ГППМП – МКЦ МОЯТ ЛЕКАР”ООД, лекари, полицаи и медицински специалисти по здравни грижи20 лв
Сифилис CLIA10 лв
Антигенен комбиниран бърз тест за COVID 19 и грип А+В
40 лв
Антигенен бърз тест за COVID 1937 лв
Вид изследванеЦена
Фелиноза50 лв
Амебиоза (фекална проба)16.50 лв
Маркери за паразитози53.90 лв
Перианален отпечатък за ентеробиоза5.50 лв
Фасциолоза /Fasciola hepatica (фецес)33 лв
Бластоцистоза / Blastocystis hominis (фецес)16.50 лв
Бабезиоза / Babesia bigemina (фецес)16.50 лв
Трихоцефалоза / Trichocephalus trichiurus (фецес)16.50 лв
Ламблиоза / Lamblia intestinalis (фецес)16.50 лв
Говежда тения / Taenia saginata (фецес)16.50 лв
Свинска тения / Taenia solium (фецес)16.50 лв
Чревна шистозомоза (фецес)22 лв
Schistosoma Heamatobium (серумна проба)44 лв
Урегенитална шистозомоза (урина)22 лв
Hymenolepis nana (“тения джудже”) (фецес)16.50 лв
Хименолепис диминута / Hymenolepis diminuta (фецес)16.50 лв
Рибна тения / Diphyllobothrium latum (фецес)16.50 лв
Трихостронгилус (фецес)16.50 лв
Стронгилоидес стеркоралис / Strongyloides stercoralis (фецес)16.50 лв
Анкилостома дуоденале / Ancylostoma duodenale (фецес) 16.50 лв
Изоспора белли / Isospora belli (фецес) 16.50 лв
Диентамеба фрагилис / Dientamoeba fragilis (фецес) 16.50 лв
Хиломастикс меснили / Chilomastix mesnili (фецес) 16.50 лв
Demodex folicularis11 лв
Лайшмания 38.50 лв
Филариоза55 лв
Ехинококоза ELISA34 лв
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти, включително и перианален15 лв
Трихинелоза34 лв
Изследване за малария23 лв
Токсоплазмоза IgG28 лв
Токсоплазмоза IgM28 лв
Токсоплазмоза IgG, IgM51 лв
Токсоплазмоза IgG (Larva migrans)35 лв
Вид изследванеЦена
anti CCP51 лв
Aнтифосфолипидни антитела IgG+IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)44 лв
Aнтифосфолипидни антитела IgG * (готови резултати в петък след 17 часа)28 лв
Aнтифосфолипидни антитела IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)28 лв
Антимитохондриални антитела * (готови резултати в петък след 17 часа)44 лв
IgA20 лв
IgM20 лв
IgG20 лв
IgE28 лв
IgA, IgM, IgG38 лв
С3-комплемент 20 лв
С4-комплемнт23 лв
Антистрептолизинов титър 18 лв
Helicobacter pylory (във фецес) 38 лв
Helicobacter pylory (IgG в серум) количествен тест21 лв
Helicobacter pylory (IgG в серум) качествен тест15 лв
Ултрасензитивно CRP 28 лв
CRP –количествено определяне14 лв
Микроалбумин – количествено определяне13 лв
Микроалбумин – качествено определяне7 лв
Туберкулоза IgG 35 лв
Квантиферонов тест или TB GOLD 150 лв
Хламидия трахоматис IgG 23 лв
Хламидия трахоматис IgA 23 лв
Хламидия трахоматис IgM 23 лв
Хламидия трахоматис IgG / IgM 38 лв
Хламидия трахоматис Ig A/ IgM 38 лв
Хламидия трахоматис Ig A/ IgG 38 лв
Хламидия трахоматис IgG / IgM /IgA 58 лв
Хламидия пневмоние IgM или IgG28 лв
Anti-Jo-133 лв
Anti-LC 160.50 лв
Anti-LKM (Liver kidney misrosome)38.50 лв
Anti- SLA/LP60.50 лв
Anticentromere Antibody27.50 лв
ANA IFT (Hep2 cells)22 лв
ANA- профил 15 теста99 лв
Anti-GAD 65 Antibody60.50 лв
IA 2 Antibody60.50 лв
Procalcitonin62.70 лв
anti ds (нативна) ДНК +anti ss33 лв
anti ds+ anti+CCP+ANA скриниг44 лв
anti CCP51 лв
Anti-CCP+ANA30.80 лв
Anti CCP+anti-MCV33 лв
Антикардиолипинови антителаIgM22 лв
Антикардиолипинови антителаIgG22 лв
Антикардиолипинови антителаIgA22 лв
Анти бета 2 гликопротеинIgM22 лв
Анти бета 2 гликопротеинIgG22 лв
Анти бета 2 гликопротеинIgA22 лв
Криоглобулини7.70 лв
Ревматоиден фактор7.70 лв
Тест за хранителна непоносимост (тестът включва 46 храни и хранителни групи) 237 лв
Тест на Швахман13 лв
Потен тест 64 лв
Пакет цьолиакия – Анти тъканна трансглутаминаза IgA и IgG, Антиглиадинови антитела IgA и IgG110 лв
Вид на прегледаЦена
Кръвна група и Rh23 лв
Определяне на антигените C, c, E, e от Rhesus сис. и Kell 41 лв
Електрофореза на хемоглобин51 лв
Изследване за еритроантитела (ало- и авто-антитела)
49.50 лв
Изследване за алоеритроантитела (вкл.Rh), чрез индиректен антиглобулинов (Cooms), ензимен и аглутинационен метод
33.00 лв
Определяне на слаб D-антиген по индиректен тест на Coombs
33.00 лв
Опред. имуноглобулинова х-ка на автоеритроантителата чрез дир. диференциран тест на Coombs
33.00 лв
Директен тест на Coombs
22.00 лв
Определяне на студови аглутинини и студови антитела
16.50 лв
Изследване за автоеритроантитела (вкл.Rh), чрез директен антиглобулинов (Cooms), ензимен и аглутинационен метод
33.00 лв
Вид изследванеЦена
Изследване на стерилна урина с антибиограма20 лв
Микоплазма плюс тест вкл. хр.среда55,90 лв
Пакет “Сключване на брак”- СПИН, Сифилис – CLIA21 лв
Гонорея – микроскопски тест4,90 лв
Изследване за гъбички4,90 лв
Гърлен или назофарингеален секрет20 лв
Очен секрет20 лв
Ушен секрет20 лв
Ранев секрет20 лв
Анален секрет20 лв
Влагалищен секрет20 лв
Влагалище ПРЕПАРАТ4.00 лв
Влагалищна чистота5.40 лв
А S Т (Антистрептолизинов титър)17,90 лв
Бърз стреп тест20 лв
Waler Rose12,90 лв
Ревматоиден фактор17,90 лв
Сифилис (RPR)12,90 лв
Сифилис – имунохроматография12,90 лв
Хламидия – директен тест19,90 лв
Храчка – микробиология19,90 лв
Микоплазма – серумен тест IgG или IgM27,90 лв
Изследване на фецес (носителство за шигела, салмонела и патогени коли)19,90 лв
Campilobacter spp тест във фецес23 лв
Лаймска болест IgG * (готови резултати в петък след 17 часа)34,90 лв
Лаймска болест IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)34,90 лв
Храчка – микробиология19.90 лв
Посявка на кандида плюс микограма20.00 лв
Clostradium difficile Toxin A/B 33.00 лв
Т-SPOT 165.00 лв
Туларемия 38.50 лв
Лептоспироза
27.50 лв
Пунктат от гърда27.50 лв
Пунктат от бурса27.50 лв
Пунктат от абцес27.50 лв
Пунктат от периакално пространство27.50 лв
Вид изследванеЦена
ТSН, fТ4 всяко по :23,90 лв
fТЗ, ТАТ, МАТ, пролактин, FSН, LН – всяко по :23,90 лв
ACTH, тиреоглобулин – всяко по:32 лв
Инсулин27,90 лв
Соматотропин35,90 лв
Остеокалцин35,90 лв
Total-b-CHG23,90 лв
TSH-рецепторни антитела49 лв
17-алфа-ОН-прогестерон* (до 10 работни дни за резултат)42,90 лв
Антидиуретичен хормон* (до 10 работни дни за резултат)109,90 лв
Инхибин Б и антимюлеров хормон* (готови резултати в петък след 17 часа)149 лв
Алдостерон* (до 10 работни дни за резултат)109 лв
Ренин* (до 10 работни дни за резултат)48 лв
Естрадиол, прогестерон, тестостерон, 4–андростендион – всяко по :27 лв
Тестостерон53 лв
Кортизол42 лв
SHBG, DHEAS – всяко по :27 лв
PTH38 лв
IGF 1 (somatomendin C)53 лв
Total PSA18 лв
Free PSA22 лв
Катехоламини в урина – адреналин, норадреналин, допамин198 лв
Катехоламини в серум – адреналин, норадреналин, допамин198 лв
Кортизол в урината 24ч U22 лв
Антимюлеров хормон85, 80 лв
Вид изследванеЦена
Фолиева киселина, Vit. В12, феритин, трансферин- всяко по:28 лв
Витамин D (25 – ОН)56 лв
Витамин D365 лв
Алфа 1 – антитрипсин70 лв
NT pro-BNP112 лв
Хомоцистеин75 лв
Тропонин I75 лв
Beta crosslaps30 лв
C peptide62 лв
Вид изследванеЦена
СЕА22 лв
CA 12522 лв
CA15-322 лв
CA19-922 лв
CA 72-427.50 лв
HE465 лв
CA 125, HE4, ROMA79.20 лв
Cyfra 21-127.50 лв
SCC31.90 лв
AFP22 лв
Бета-2-микроглобулин27.50 лв
Бета-2-микроглобулин в урина27.50 лв
S 10052.80 лв
NSE31.90 лв
Total B-HCG17.60 лв
BTAstat66 лв
M2-PK (фецес)46.20 лв
Вид изследванеЦена
Chlamidia trachomatis PCR51 лв
HPV високорискови93 лв
HPV нискорискови60 лв
Ureaplasma parvum PCR27 лв
UMC multiplex80 лв
Вид изследванеЦена
Еластаза (фецес)49.50 лв
Калпротектин/ Calprotectin- качествен тест22 лв
Калпротектин/ Calprotectin- количествен тест41.80 лв
Кожно-алергична проба (КАП) – за всеки алерген / анестетик по :4 лв
Вид изследванеЦена
Кожно-алергична проба (КАП) – за всеки алерген / анестетик по :4 лв
Такса взимане на биологичен материал (кръв и други) и консумативи6 лв
Такса взимане на биологичен материал (урина, секрети) и консумативи4 лв
Такса взимане на биологичен материал за пакети Детска градина и училище – независимо от вида и броя6 лв
Микробиологично и паразитологично изследване на фецес за детска градина21 лв
Пакет за ясла и детска градина
30 лв
Разширен пакет ясла и детска градина + васерман родител
35 лв
Back To Top