skip to Main Content
1ДКК лого

Вид изследванеЦена
ЕКГ30 лв
Холтер ЕКГ75 лв
Холтер артериално налягане73 лв
Спирометрия30 лв
Спирометрия с бронходилататорен тест52 лв
Електроенцефалография (ЕЕГ)80 лв
Ехокардиография85 лв
Абдоминална ехография73 лв
Ехография на отделителна система73 лв
Ехография на щитовидна жлеза и шия73 лв
Трансфонтанелна ехография79 лв
Ехография на тазобедрени стави68 лв
Ехографска диагностика на мускулно-скелетна система90 лв
Имобилизация на крайници – глезенна става106 лв
Аудиометрия46 лв
Тимпанометрия40 лв
Пакет профилактичен преглед при нефролог (хаб.лице) + ехография
124 лв
Пакет преглед при нефролог (хаб.лице) + ехография
152 лв
Фетална ехокардиография120 лв
Back To Top