skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

За медицински услуги, които не са включени в основния пакет здравни услуги, договорени и заплащани от НЗОК съгласно чл. 98 (чл.98 (1) В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лечебните заведения формират цена.)  ЗЛЗ, както и за здравни услуги за неосигурени лица и лица, които не са пациенти на практиката.

УслугаЦена в лева
Медицински преглед за неосигурени лица и такива извън практиката:
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)45 лв.
Вторичен преглед от лекар30 лв.
Първичен преглед от лекар със специалност (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)60 лв.
Вторичен преглед от лекар със специалност35 лв.
Първичен преглед от лекар/ лекар със специалност през почивни дни (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)60 лв.
Медицинска консултация по документи35 лв.
Медицинска консултация на чужд език*25 лв.
Годишен профилактичен преглед от лекар / лекар със специалност с включено ЕКГ за лица на възраст над 18 г.100 лв.
Апаратни изследвания:
Електрокардиограма (ЕКГ)25 лв.
Изследване на кръвна захар с глюкомер10 лв.
Изследване на урина с тест-лента5 лв.
Издаване на документи:
Издаване на ЛАК15 лв.
Издаване на болничен лист еднолично от лекар12 лв.
Терапевтични дейности:
Инжекция7 лв.
Хирургична обработка на рана за лица на възраст над 18 г.30 лв.
Смяна на превръзка:
Малка15 лв.
Голяма/средна40 лв.
Сваляне на конци15 лв.
Вадене на кърлеж25 лв.
Промиване на уши за лица на възраст над 18 г.20 лв.
Домашно посещение за пациент на ГППМП - МКЦ МОЯТ ЛЕКАР преглед + включен тест SARS-CoV2165 лв
Домашно посещение за пациенти преглед + включен тест SARS-CoV2185 лв
Домашно посещение за двама пациенти преглед + включен тест SARS-CoV2300 лв
Back To Top