skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

Детайли за актуалната кампания по смяна на личен лекар юни 2018 г, можете да откриете в страницата ни “Кампания по записване на личен лекар към МКЦ Моят лекар юни 2018 г”

 • Ако избирате семеен лекар за първи път (новородено или до момента не сте имали личен лекар), може да го направите по всяко време на годината
 • Ако искате да смените своя семеен лекар или този на детето си и новият семеен лекар е в същия здравен район, можете да го направите в регламентираните кампании през месеците юни (1.06 – 30.06) и декември (01.12 – 31.12).
 • Ако искате да смените своя семеен лекар или този на детето си и новият лекар е в друг здравен район (населено място), може да го направите по всяко време на годината.
 • Ако лекарят закрие по собствено желание своята практика или в случай на смърт, отново може да го направите по всяко време на годината.
 • Освен това смяната може да стане при извънредни случаи, като родителите подадат заявление до директора на РЗОК, в което подробно да изложат причините, които налагат смяната.

.

Можете да изискате Вашата медицинска документация от Вашия предишен личен лекар, след като сте се записали при друг ОПЛ. 

Вашият предишен личен лекар има задължение да Ви предостави тази информация според чл. 130 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018г., който гласи следното:

Чл. 130. (1) В случаите, когато ЗОЛ направи нов избор на ОПЛ, ЗОЛ предоставя на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация (в т. ч. и за проведените имунизации).

(2) Извлечение с копия от необходимата медицинска документация се предоставя на ЗОЛ при поискване от него от предишния ОПЛ.

 • Ако искате да смените своя семеен лекар или този на детето си и новият семеен лекар е в същия здравен район, можете да го направите в регламентираните кампании през месеците юни (1.06 – 30.06) и декември (01.12 – 31.12).
 • Ако искате да смените своя семеен лекар или този на детето си  и новият лекар е в друг здравен район (населено място), може да го направите по всяко време на годината.
 • Освен това смяната  може да стане при извънредни случаи, като родителите подадат заявление до директора на РЗОК, в която подробно да изложат причините, които налагат смяната.

Смяната на семейния лекар е безплатна.

Медицинските услуги, които са включени в пакета, договорен със НЗОК са безплатни. Следва да се има предвид, че изборът на личен лекар по НЗОК не означава безплатно здравеопазване. Ако пациент използва медицински услуги, непокрити от НЗОК, те се заплащат по ценоразпис на лечебното заведение.

С оглед предоставяне на своите пациенти на висококачествени административно-информационни услуги, които нямат задължителен характер, лечебното заведение работи в партньорство с доставчик на административно-информационни услуги. Пациентите на МКЦ Моят лекар, които доброволно избират да сключат индивидуален договор с доставчика на административни услуги, имат задължението да заплащат административна такса, в размер и съгласно условия, определени в индивидуални договори между страните.

МКЦ „Моят лекар“ е групова лекарска практика. Това означава, че Вашето цялостно развитие и конкретни състояния се проследяват от група лекари, а не от един конкретен. Разбира се, ако Вие имате предпочитания към конкретен лекар и ако графикът му за конкретния месец го позволява, Вие можете приоритетно да запазвате час за среща с него. Практиката показва, че последното е възможно най-вече за профилактични прегледи, които по своята същност са предварително планирани посещения. Когато става въпрос за посещение при лекар, свързано с конкретни оплаквания, пациентите се преглеждат от първия възможен лекар на смяна.

Да, МКЦ „Моят лекар“ е договорен партньор на НЗОК и осъществява профилактична и лечебна медицинска дейност съгласно актуалния Националния рамков договор (НРД за 2018 г.)

Може да се обърнете към Вашия семеен лекар при всеки здравословен проблем т.е. винаги, когато имате оплаквания. Относно честотата на профилактичните прегледи – тя е регламентирана в Националния рамков договор.

Да. Лабораторни изследвания, назначени от личния лекар със съответното направление по НЗОК, можете да направите във всяка лаборатория, имаща договор със здравната каса.

Не. Издаването на всеки един медицински документ от медицински специалист става само след среща между лекар и пациент. В рамките на тази среща лекарят описва причината за посещението (профилактичен преглед, преглед поради конкретни оплаквания, посещение във връзка с издаване на документ и т.н.) в официалния законен документ – амбулаторен лист. Последният се валидира двустранно – с подпис на пациент (родител/настойник) и подпис и печат на лекар.

Следвайки най-високи стандарти на работа, както и действащите регулаторни изисквания, е невъзможно лекарят да издаде амбулаторен лист за пациент в негово отсъствие, както и евентуални документи, последващи издаването на амбулаторния лист (напр. направление за консултация със специалист, рецепта за месечно изписване на лекарства по повод хронично състояние, извинителна бележка за учебно заведение и др.)

Предимството на нашата груповата практика е осигуряването на целодневно медицинско обслужване 8,00 до 20,00 ч. в делнични дни и от 09:00 до 17:00 ч събота и неделя.

През уикенда профилактичните прегледи се извършват по предварително зададен месечен график, който можете да проверите във Вашия профил в Консенто или с обаждане в кол-центъра.

По отношение на срещата с Вашия лекар, извън работното време на практиката, пациентите се обслужват от МЦ „Поликлиника България”, бул. „България” № 51А (съгласно Наредба № 3 от 2018 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, § 4. “Дежурен кабинет” е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква “б” и т. 2, букви “б”, “в” и “г” от Закона за лечебните заведения, както и организирана на функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на най-малко две лечебни заведения за първична медицинска помощ, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ).

Ако използвате административните услуги на нашия партняор Верум Здравен Мениджър, може да запишете час лично на регистратура,  по телефона или през Вашия профил в платформата Консенто –  няколко дни предварително или в самия ден на прегледа. За да бъдете сигурни, че ще запишете най-удобния за Вас час, Ви препоръчваме да го направите възможно най-рано, а не да отлагате за деня на прегледа.

Всеки пациент с предварително записан час , който закъснее с повече от 10 минути, ще трябва да изчака неопределено дълго време като извънреден пациент или да презапише планувания му преглед за друга дата.

При явяване за преглед поради остро състояние без предварително записан час, ще се наложи да бъдат изчакани всички пациенти със записани часове до момента, в който има свободно време за преглед, освен в случаите, при които има индикации за неотложно състояние, по преценка на съответния дежурен медицински специалист.

Да, всички ваксини, част от официалния за страната имунизационен календар не се заплащат. Ваксините се осигуряват от съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). За детайли относно финансиране/ заплащане на препоръчителни ваксини, можете да се обърнете към нашия кол център.

Личният лекар е отговорен за ваксинирането на пациента с всички ваксини, включени в официалния имунизационен календар в страната в препоръчания за това срок. Отклонение от него е възможно само по преценка на лекаря т.е. по обективни медицински причини, но не и съобразно желанието на пациента (родителя на пациента).

Винаги, когато имате нужда да обсъдите нещо, свързано с медицинско състояние с Вашия личен лекар, можете да го посетите в неговото работно време.

Нямаме практика лекарите да прекъсват прегледи на пациенти, за да коментират състоянието на други пациенти. Подобно нещо не нито коректно, нито професионално.

Ако имате желание да получите лекарско мнение по конкретен въпрос, можете да използвате платформата  „Консенто“ и предлаганите от нея възможности.

Телефоните за директен контакт с Вашите лични лекари са:

Д-р Бранимир Радуилов – 088616 8720

Д-р Асен Тасев – 0886 186 871

Д-р Диана Димова – 0886 175 838

Д-р Иван Поляков – 0886 178 978

МКЦ – Моят лекар“ не извършва медицински дейности, свързани с т.нар. „спешни състояния“ (спешно състояние е остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ – чл. 99, ал. 2 от Закон за здравето).

В такива случаи трябва да се свържете с тел. 112 за изпращане на екип на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Когато говорим за прегледи при ОПЛ и заплащането им от НЗОК, пациентите се делят на три възрастови групи, като последните две могат да бъдат разгледани под обща категория на лица на възраст над 18 години:

 • Пациенти на възраст от 0 до 18 години
 • Пациенти на възраст от 18 до 65 години
 • Пациенти на възраст над 65 години
 1. Пациенти на възраст от 0 до 18 години

При децата има най-общо двата типа посещения при личен лекар – за регулярна профилактика и при болест – и ситуацията изглежда по следния начин:

Профилактичен преглед12,00 лв. (за деца на възраст от 0-1 г.)
 

11,00 лв. (за деца на възраст от 1 до 2 г.)

10,00 лв. (от 2 до 7 г.)

 9,00 лв. (за деца на възраст от 7 до 18 г.)
 Период на провеждане /указан от НЗОК/
 от 0 до 1 години – 1 път в месеца
 от 1 до 2 години – 1 път на 3 месеца
 от 2 до 7 години – 1 път на 6 месеца
 от 7 до 18 години – 1 път годишно
За задължителни имунизации6,00 лв. на манипулация
За препоръчителни (РМШ и РГЕ)4,00 лв. на манипулация
Капитационно плащанепо 1,50 лв. на човек на месец (от 0 м до 18 г)

По отношение на профилактичните прегледи, те се провеждат съгласно програма „Детско здравеопазване“ на НЗОК. Тя определя всички дейности (прегледи, изследвания, имунизации), които са задължителни, но и които са разрешени, при наблюдението на растежа и развитието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст.

Така че, ако млади родители с малко дете имат нужда от допълнителни консултации по теми като захранване, режим на детето и т.н., извън договореното по НЗОК посещение веднъж в месеца, те ще посетят личния си лекар, който няма да получи никакво заплащане за тези допълнителни посещения т.е. те ще са за сметка на лекаря.

Напр.: Ако се направят две консултации за месеца за едно новородено, лекарят получава 6,00 лв. за всяка. При три – сумата е по 4,00 лв. за всяка.

В същото време колкото и пъти детето да има нужда от преглед поради болест в рамките на месеца, лекарят ще получи само 1,50 лв. еднократно или 18,00 лв. за година. Ако дете посети личния си лекар 3 пъти в месец, за всяко посещение лекарят ще получи по средно по 0,50 лв.

2.Пациенти на възраст от 18 до 65 години и над 65 години

Профилактичен преглед 1 х годишно15,00 лв.
За имунизация5,00 лв. на манипулация
Капитационно заплащане1,15 лв./ от 18 до 65 години на човек на месец
 1,58 лв. / над 65 години на човек на месец

Така за един възрастен пациент, при извършен годишен профилактичен преглед и посещение по друг повод веднъж всеки месец, лекарят ще получи заплащане в размер на 28,80 лв. за цялата година.  Сумата обаче не се променя, ако пациентът има нужда от повече посещения.

За осигуряване на достъп до неотложна медицинска помощх 0,11 лв. на месец за всеки пациент от всяка възраст

Неотложната медицинска помощ е медицинска дейност за оказване на срочна медицинска помощ на болни и пострадали лица, чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването.

Напр.: при 1000 пациента, лекарят разполага с 110 лв., за да изпълни задължението си да им осигури достъп до неотложна медицинска помощ в извън работно време в рамките на един месец (да сключи договор с медицински специалист или медицински център за един месец).

В допълнение към горепосоченото, по правилата на НЗОК съществуват две категории медицински документи и дейности, а именно такива, които институцията заплаща на общопрактикуващите лекари и други, които не се заплащат – по-конкретно такива, издавани извън основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (съгласно Наредба №2 от 2016 г.).

Забележка: За дейностите извън основния пакет гарантиран по Наредба № 2 от 2016 г. всяко лечебно заведение може да формира цена за административната услуга, като ценоразписът трябва да бъде поставен на видно място в лечебното заведение или амбулаторията.

Back To Top