skip to Main Content

Потърсете лекар по име или специалност

д-р Веселин Милков

Вътрешни болести, Нефрология
Виж повече
д-р Радка Лазарова

д-р Радка Лазарова

Гастроентерология
Виж повече
д-р Ирина Михаел

д-р Ирина Михаел

Вътрешни болести, Нефрология
Виж повече
доц. д-р Лалка Рангелова, диетология, педиатри в 1ДКК

доц. д-р Лалка Рангелова

Хранене и диететика
Виж повече
д-рд-р Филип Маринов, онколог

д-р Филип Маринов

Онкология, Вътрешни болести
Виж повече

д-р Стелла Йорданова

Ендокринология
Виж повече

д-р Ценка Бонева

Вътрешни болести, Кардиология
Виж повече

д-р Кирил Ангелов

Обща медицина
Виж повече

д-р Иван Вецев

Акушерство и гинекология
Виж повече
д-р Евгени Меков

д-р Евгени Меков

Пулмология
Виж повече

д-р Бойчо Опаранов

Вътрешни болести, Ревматология
Виж повече

д-р Захари Захариев

Лъчелечение, Онкология
Виж повече
Back To Top