skip to Main Content

доц. д-р Мария Гайдарова нефролог към 1ДКК, консултант в УебСъветник

 

Уважаеми родители,

Радостни сме да ви съобщим, че един от водещите специалисти в 1 ДКК придоби звание „доцент“ след успешна защита на дисертация на тема „Епидемиология, клинико-лабораторна характеристика и прогностични фактори при острите нефрити в детска възраст“.

Като педиатър и детски нефролог, доц. д-р Мария Гайдарова е  част от екипа на клиниката от нейното създаване през 2012 г.

Научните интереси на доц. д-р Мария Гайдарова са в областта на вродените аномалии на отделителната система, инфекциите на пикочните пътища, образните изследвания на отделителната система, гломерулопатиите, тубулопатиите и бъбречната недостатъчност.

Доц. д-р Мария Гайдарова има специализации в Гърция и Франция и владее отлично английски език.

Доц. д-р Гайдарова преглежда пациенти с направление от личен лекар и на платен прием в Първа детска консултативна клиника (1ДКК) и дава писмени консултации в УебСъветник – https://webadvisor.bg.

Back To Top