skip to Main Content

Уважаеми пациенти,

Във връзка с получено официално писмо от РЗИ – гр. София на 1.11.2016 г., се въвежда следната организация по повод издаването на медицински документи, извиняващи отсъствие от медицинско заведение:
1. Отсъствие по медицински причини се удостоверява само от лекар въз основата на официални медицински документи от съответното лечебно звено.
2. Медицински документи, свързани със здравето, се издават само след медицински преглед и в този смисъл издаването на документ, извиняващ отсъствие от учебно заведение, не може да бъде направено от немедицински лица.
3. В документа за извиняване на отсъствия (медицинска бележка) задължително се вписва номерът на амбулаторния лист от извършения преглед. В тази връзка и отчитайки, че медицински документи, свързани със здравето, се издават само след медицински преглед, дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на прегледа, посочена в амбулаторния лист.
4. Описаните по-горе стъпки се отнася както за извиняване на отсъствия от училище, така и от детска градина/ детска ясла.
Приложено ще откриете конкретния официален документ, издаден от РЗИ, съдържащ и медицинска бележка-образец.
images
Back To Top