skip to Main Content

МЦ “ПЪРВА ДЕТСКА КОНСУЛТАТИВНА КЛИНИКА” ООД, обявява конкурс за специализанти по педиатрия

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба №l/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал.1 от същата наредба, МЦ “Първа Детска Консултативна Клиника” ООД обявява конкурс за „лекар-специализант по педиатрия“:

За кандидатстване на място за „лекар-специализант“, съгласно чл.14 от Наредба №1/22.01.2015 г., се изискват следните документи:

  1.     Заявление в свободен текст;
  2.     Мотивационно писмо;
  3.     Автобиография – европейски формат;
  4.     Диплома за завършено висше образование, включително и приложение;
  5.     Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават на място на регистратурата на МЦ “Първа Детска Консултативна Клиника” ООД, в затворен плик до 16.10.2016.

След приемане на кандидатурите в посочения срок, ще се направи подбор на кандидатите по документи. Всеки от избраните по документи кандидати ще бъде поканен на интервю с управителите на клиниката.

В 10-дневен срок след приключване на подбора ще бъде сключен срочен трудов договор с одобрените медици.

 

Back To Top