skip to Main Content

 02 401 78 78, 0887 550 322     @ info@poliklinikabg.com

доц. д-р Мила Маркова

ДОЦ. Д-Р МИЛКА МАРКОВА

Лабораторен лекар

Виктория Захариева

ВИКТОРИЯ ЗАХАРИЕВА

Лаборант

СИЙКА СТАВРЕВА

Лаборант

Translate »
Back To Top