skip to Main Content

ПЪРВА ДЕТСКА КОНСУЛТАТИВНА КЛИНИКА

В Първа Детска Консултативна Клиника (1ДКК) предлагаме качествена медицинска услуга 24/7, включваща профилактика, диагностика и лечение на детските болести, собствена клинична лаборатория, възможност за лечение на заболяванията в амбулаторни условия и в условията на “дневен стационар“. 

С помощта на линковете по-долу можете да посетите основните секции, които касаят дейността на Първа детска консултативна клиника (1ДКК).

 Първа детска консултативна клиника (1ДКК) заема челна позиция сред водещите клиники за извънболнична помощ в София. Целим да станем номер 1 в този сектор. Добре дошли са всички пациенти от страната.

Разполагаме с висококвалифициран и професионално доказан медицински персонал, ползващ чужди езици и прилагащ съвременни медицински практики.

Убедени сме, че отговорността за здравето е споделена между пациента и неговия лекар. Първа детска консултативна клиника (1ДКК) осигурява високо качество и резултатност на услугите чрез проследяване на пациентите и комуникация с тях.

За нас децата и техните семейства са на първо място хора, на които предлагаме специално внимание и индивидуален подход. Стремим се да бъдем мястото, където всеки ще получи отговор на въпросите си и разрешаване на медицинския си казус. Искаме да бъдем част от вашето семейство.

Вярваме, че сме различна клиника във всяко едно отношение! Високата професионална квалификация, общочовешки ценности и морал на медицинския персонал са най-големите ни предимства.

Осигуряваме добра (комфортна) работна среда, професионална квалификация и мотивация за нашите служители. Работим за издигане имиджа на педиатричната професия в обществото.

Уникално за нас е, че сме медицински център за специализирана извънболнична педиатрична помощ с непрекъсната работа на специалисти 24/7. Клиниката разполага с  всички детски субспециалности, има налична лаборатория, възможност за образни и функциоални изследвания.

Първа детска консултативна клиника (1ДКК) предлага опция за лечение в условия на дневен стационар, с високопрофесионална грижа, комфорт за пациентите, без откъсване от домашната среда. 1ДКК има програми за лечение на деца с хронични заболявания – бронхиална астма, бронхо-пулмонална дисплазия.  Провежда скринингови програми – за бъбречни аномалии, за луксация на тазобедрената става и др .

Back To Top