skip to Main Content

Уважаеми родители,

Бихме искали да ви информираме, че стартираме с предварителното запазване на часове за преглед в 1 ДКК и през почивните дни. Развивайки се постоянно и отчитайки изразеното от вас мнение, взехме решение за тази промяна в организацията ни на работа.

За ваше удобство можете да запазите час както след връзка с регистратор, така и онлайн през профила ви в платформата Уеб Съветник. Инструкция за това ще намерите тук https://webadvisor.bg/zapisvane-chas-online/

Молим да имате предвид следните особености по повод запазването на часове през почивните дни:
• ще се извършват само прегледи във връзка с остри заболявания;
• няма да се извършват консултативни прегледи, свързани с проследяване на дадено състояние от тесен специалист – напр. пулмолог, нефролог и др.;
• както и през седмицата, записаните часове имат ориентировъчен характер;

В тази връзка, за преглед през почивен ден ще можете да запазите час само за дежурен педиатър. Пристигайки на място при нас, ще разберете и кой е вашият лекар.
При изразено желание да ви види определен лекар, в зависимост от възможностите ни, ще се постараем да удовлетворим желанието ви.

За пациенти, дошли на място без предварително запазен час, както и досега, ще се наложи изчакване на място за неопределен период. Дежурните регистратори биха могли да ви ориентират колко бихте чакали, но не и да се ангажират с конкретен час за преглед.

За момента не записваме часове за прегледи в рамките на нощната смяна – от 20,30 ч. до 8,30 ч. В тези часови интервали пациентите се преглеждат с изчакване по реда на пристигане.

Благодарим ви за проявеното търпение, за случаите, когато с предварително запазен час, се налага да изчакате допълнително. Всеки пациент представлява индивидуален случай и ако конкретно състояние налага лекарят да отдели допълнително време на пациента, ние твърдо вярваме, че това трябва да се случи, независимо от създадения работен график.

С пожелание за здраве и повече детски усмивки,

Д-р Рада Маркова
Управител на 1 ДКК

Back To Top