skip to Main Content
Лого на МКЦ Моят лекар

 Уважаеми пациенти на Групова практика „МКЦ Моят лекар“,

Бихме желали да ви уведомим за настъпващи промени в Груповата практика. Считано
от 07.11.2023 г. д-р Диана Димова като титуляр на пациентска листа прекратява
договора си с НЗОК.
За всички пациенти, които са записани в нейната пациентска листа, това означава, че
остават без личен лекар и съответно трябва да направят нов избор. Не е необходимо да
се изчаква месец декември – щом практиката на даден личен лекар е прекратена, нов
може да бъде избран веднага.
Нов избор на общопрактикуващ лекар може да се направи както в нашата Групова
практика към някой от другите титуляри, така и в друго лечебно заведение по собствен
избор.
Пациентите на Груповата практика, които са записани към друг от титулярите в
организацията, продължават да имат личен лекар.
Към кого от титулярите сте записани, можете да проверите на сайта на НЗОК –
https://services.nhif.bg/references/gpSearch/generalPractitioner.xhtml.
В контекста на допълнително предлаганите административни услуги за всички
засегнати пациенти са предвидени следните уведомления:
 • информация на интернет страницата на Поликлиника България
 • информация на място в клиниката
 • изпращане на СМС съобщения до наличните в системата ни мобилни телефонни

  номера на пълнолетни пациенти или до такива номера на родител на

  непълнолетни пациенти
 • изпращане на и-мейл до наличните в системата ни електронни пощи на

  пълнолетни пациенти или до такива на родител на непълнолетни пациенти
Отново, както и досега, екипът ни ще работи с всички пациенти, които имат желанието
да изберат личен лекар в Груповата практика, според административните ни
възможности:
 • с приоритет са пациенти, предварително предплатили за предлаганите в

  сградата на Поликлиника България административни или медицински услуги

  т.е. пациенти с активни пакети
 • на следващ етап ще отделим внимание на всички пациенти, имащи активни

  договори за административно обслужване за заплащане на административна

  такса при посещение
 • пациентите с отказ от административно обслужване ще могат да получат

  информация и съдействие от екипа ни на място в клиниката
От началото на месец ноември е създадена допълнителна вътрешна организация,
която цели да облекчи в максимална степен предстоящата промяна и свързаното с нея
записване на извънредна бройка пациенти за общопрактикуващ лекар в Груповата ни
практика.
Всички пациенти, които нямат избран общопрактикуващ лекар, могат да ни посетят
само на платен прием.
При въпроси относно обявената промяна и като цяло за начина на записване към
Груповата практика, нашият административен екип ще ви съдейства.

С пожелание за здраве,
Екип на Групова практика към Поликлиника България
Back To Top