skip to Main Content
д-р Надежда Толекова

Уважаеми пациенти,

В екипа на 1ДКК вече има детски хирург, с който можете да се консултирате.

Д-р Надежда Толекова завършва медицина в Медицински университет – гр. София през 2011 г.

През 2018 г. д-р Толекова придобива специалност по Детска  хирургия. От 2015г. до 2018 г. провежда докторантура в направление Детска хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ на тема „Сравнително проуване на резултатите от приложението на лапароскопската и конвенционалната апендектомия при лечение на острия апендицит в детска възраст.

Владее свободно английски и немски език.

От 2012 г. д-р НадеждаТолекова работи в Клиника по Детска хирургия – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Д-р Надежда Толекова има интереси в областта на неонаталната хирургия, жлъчно-чернодробните заболявания и мини-инвазивната хирургия.
Има опит в провеждането на клинични проучвания.

Back To Top