skip to Main Content

Уважаеми колеги,

ГППМП „МКЦ Моят лекар“ ООД, град София е акредитирана база за провеждане на обучение по специалност „Обща медицина“ със Заповед № РД-17-219/ 23.10.2018 година, издадена от Министъра на здравеопазването.

На основание Наредба № 1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването, ГППМП „МКЦ Моят лекар“ ООД обявява следните места за специализанти с база на практическо обучение  ГППМП „МКЦ Моят лекар“ ООД:

  1. Лекар специализант по Обща медицина – 15 места финансирани от държавата.

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции като предоставят следните документи:

  1. Заявление в свободен стил.
  2. Диплома за придобитата от специализанта професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава.
  3. Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация- Удостоверение от БЛС, издадено не повече от 2 месеца преди датата на обявата.
  4. Автобиография.

Начин за предоставяне на документи:

  1. На място на адрес: град София, бул. България № 51А, в запечатан плик , адресирано до Управителя на ГППМП МКЦ Моят лекар ООД с надпис: Кандидатура за специализант „Обща медицина“ .
  2. Чрез куриер/ български пощи: до Управителя на ГППМП МКЦ Моят лекар ООД, адрес: град София, бул. България № 51А, телефон за контакт 0700 20 334.

С кандидатите ще проведе подбор по документи и събеседване. Кандидатите, които са служители на ГППМП „МКЦ Моят лекар“ ООД са с предимство.

След приключване на процедурата и одобрение на кандидата, той трябва да предостави:

  • Копие от документ за самоличност;
  • Паспортни снимки – 2 броя.

Дата: 01.02.2022 г.                                                           Управител: д-р Бранимир Радуилов

Back To Top