skip to Main Content
Важно

Уважаеми пациенти,

Молим да имате в предвид, че лекарите в лечебните заведения, функциониращи на територията на Поликлиника България, извършват дейности по регистрация на временна нетрудоспособност съгласно нормативната база и въз основа на собствено професионално становище въз основа на извършен преглед. Не се приемат за основателни препоръки или мнения на колеги, както и предоставени документи от други лечебни заведения.

По-долу можете да се запознаете с официалния документ по темата, издаден от БЛС и БЗС.

Благодарим Ви, че уважавате нашите услуги, които Ви гарантират качествена медицинска грижа!

С уважение,

Екипите на Поликлиника България

Back To Top