skip to Main Content

Взема се: Венозна кръв и урина

Условия за вземане: Сутрин, на гладно. Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).

Пакетът включва:

 • ПКК (пълна кръвна картина)
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • Общ белтък
 • Албумин
 • HbsAg (Хепатит B)
 • Аnti HCV (Хепатит C)
 • Anti HIV 1/2 (СПИН)
 • Сифилис (Wasserman)
 • Кръвна група и Rh (резус фактор)
 • CRP (C реактивен протеин)
 • Химично изследване на урина + седимент
Back To Top