skip to Main Content

Взема се: Венозна кръв и урина

Условия за вземане: Сутрин, на гладно. Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).

Пакета включва:

  • ПКК (пълна кръвна картина)
  • Глюкоза
  • Креатинин
  • Урея
  • Общ белтък
  • Албумин
  • Липиден профил(общ холестерол, HDL, VLDL, LDL, триглицериди)
  • CRP (C-реактивен протеин)
  • Химично изследване на урина + седимент
Back To Top