skip to Main Content
1ДКК лого

Вид услугаЦена
Издаване на протокол от педиатрична ЛКК63 лв
Издаване / продължение на болничен лист с ЛКК50 лв
Издаване на болничен лист – еднолично от лекар14 лв
Издаване на амбулаторна карта17 лв
Back To Top