skip to Main Content
1ДКК лого
Вид услугаЦена
Издаване на протокол от педиатрична ЛКК54 лв
Издаване / продължение на болничен лист с ЛКК42 лв
Издаване на болничен лист – еднолично от лекар12 лв
Издаване на амбулаторна карта15 лв
Back To Top