skip to Main Content
Вид на процедуратаЦена
Инфилтрационна анестезия20 лв
Проводна анестезия35 лв
Първична хирургична обработка на рана80 лв
Оперативно премахване на неусложнени епидермални кисти, атероми, липоми290 лв
Инцизия на абсцеси, флегмони и инфекции на меките тъкани (с местна анестезия)210 лв
Отстраняване на кожни лезии чрез ексцизия230 лв
Отстраняване на възпалени потни жлези290 лв
Хирургична обработка на възпалена следоперативна рана80 лв
Хирургична обработка и некректомия на декубитална рана80 лв
Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния140 лв
Шев на кожа и меки тъкани – малка рана60 лв
Шев на кожа и меки тъкани – голяма рана90 лв
Екстракция на нокът150 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия140 лв
Пункция на повърхностни кисти, абсцеси, хематоми92 лв
Вземане на биопсичен материал от мека тъкан115 лв
Инцизии и дренаж на палмарно или тенарно пространство80 лв
Инцизия и дренаж на перианален абцес185 лв
Ексцизия на пилонидална киста290 лв
Хирургично премахване на външни хемороиди290 лв
Хирургично премахване на анални фисури175 лв
Анална дилатация с местна анестезия60 лв
Кюртиране на доброкачествени образувания 35 лв
Промивка на раневи дренаж35 лв
Смяна на ранева тампонада или дренаж40 лв
TRU-CUT биопсия185 лв
Биопсия на млечна жлеза140 лв
Пункция, аспирация и алкохолизация под ехографски контрол на кисти на млечните жлези175 лв
Хирургично отстраняване на кърлеж52 лв
Промивка на стомах 60 лв
Промивка и отпушване на гастростома и ентеростома 60 лв
Обработка на възпален анус претер 52 лв
Поставяне или смяна на катетър на мъже или жени40 лв
Поставяне на НГС35 лв
Микробиологично изследване на пунктат от става/бурса лв
Микробиологично изследване на пунктат от киста на млечна жлеза лв
Микробиологично изследване на носен, гърлен, вагинален секрет лв
Отстраняване на кожни лезии до 0.6см пакетна цена (прегледи, обезболяване, превръзки и сваляне на конци) лв
Отстраняване на кожни лезии над 0.6см пакетна цена (прегледи, обезболяване, превръзки и сваляне на конци) лв
Биопсия от скалп лв
Биопсия от кожа или лигавица лв
Биопсия с включена хистология хирургия130 лв
Кюртиране на молуски до 5 бр. лв
Изрязване на фиброми до 3 бр.60 лв
Изрязване на фиброми до 5 бр.80 лв
Изрязване на фиброми до 10 бр. 115 лв
Изрязване на фиброми до 20 бр.175 лв
Инцизия на меки тъкани 80 лв
Инцизия на меки тъкани с дренаж 92 лв
Електрокоагулация на доброкачествени образувания до 3 броя46 лв
Електрокоагулация на доброкачествени образувания до 10 броя 92 лв
Електрокоагулация на доброкачествени образувания до 20 броя 138 лв
Електрокоагулация на кондиломи за 1 брой60 лв
Електрокоагулация на кондиломи до 5 броя115 лв
Електрокоагулация на кондиломи до 10 броя207 лв
Електрокоагулация на кондиломи до 20 броя370 лв
Електрокоагулация на кондиломи над 20 броя460 лв
Стерилна превръзка20 лв
Превръзка на септична рана35 лв
Сваляне на конци23 лв
Хемостаза23 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия120 лв
Хирургична обработка на хронична рана (дебридман, некректомия, mix Masla и Мукофикс Ултра, стерилна превръзка.110 лв
Автоложно присаждане на кожа при хронични рани на голяма площ290 лв
Back To Top