skip to Main Content
Вид на процедуратаЦена
Инфилтрационна анестезия15 лв
Проводна анестезия30 лв
Първична хирургична обработка на рана70 лв
Оперативно премахване на неусложнени епидермални кисти, атероми, липоми200 лв
Инцизия на абсцеси, флегмони и инфекции на меките тъкани (с местна анестезия)160 лв
Отстраняване на кожни лезии чрез ексцизия250 лв
Отстраняване на възпалени потни жлези250 лв
Хирургична обработка на възпалена следоперативна рана70 лв
Хирургична обработка и некректомия на декубитална рана70 лв
Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния120 лв
Шев на кожа и меки тъкани – малка рана50 лв
Шев на кожа и меки тъкани – голяма рана75 лв
Екстракция на нокът130 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия120 лв
Пункция на повърхностни кисти, абсцеси, хематоми80 лв
Вземане на биопсичен материал от мека тъкан100 лв
Инцизии и дренаж на палмарно или тенарно пространство70 лв
Инцизия и дренаж на перианален абцес160 лв
Ексцизия на пилонидална киста250 лв
Хирургично премахване на външни хемороиди250 лв
Хирургично премахване на анални фисури150 лв
Анална дилатация с местна анестезия50 лв
Кюртиране на доброкачествени образувания 30 лв
Промивка на раневи дренаж30 лв
Смяна на ранева тампонада или дренаж35 лв
TRU-CUT биопсия160 лв
Биопсия на млечна жлеза120 лв
Пункция, аспирация и алкохолизация под ехографски контрол на кисти на млечните жлези150 лв
Хирургично отстраняване на кърлеж45 лв
Промивка на стомах 50 лв
Промивка и отпушване на гастростома и ентеростома 50 лв
Обработка на възпален анус претер 45 лв
Поставяне или смяна на катетър на мъже или жени35 лв
Поставяне на НГС30 лв
Микробиологично изследване на пунктат от става/бурса30 лв
Микробиологично изследване на пунктат от киста на млечна жлеза30 лв
Микробиологично изследване на носен, гърлен, вагинален секрет20 лв
Отстраняване на кожни лезии до 0.6см пакетна цена (прегледи, обезболяване, превръзки и сваляне на конци)300 лв
Отстраняване на кожни лезии над 0.6см пакетна цена (прегледи, обезболяване, превръзки и сваляне на конци)400 лв
Биопсия от скалп 50 лв
Биопсия от кожа или лигавица 50 лв
Биопсия с включена хистология хирургия75 лв
Кюртиране на молуски до 5 бр.30 лв
Изрязване на фиброми до 3 бр.50 лв
Изрязване на фиброми до 5 бр.70 лв
Изрязване на фиброми до 5 бр. - 25% 50 лв
Изрязване на фиброми до 10 бр. 100 лв
Изрязване на фиброми до 10 бр. - 25%52.50 лв
Изрязване на фиброми до 20 бр.150 лв
Инцизия на меки тъкани 70 лв
Инцизия на меки тъкани с дренаж 80 лв
Електрокоагулация на доброкачествени образувания до 3 броя40 лв
Електрокоагулация на доброкачествени образувания до 10 броя 80 лв
Електрокоагулация на доброкачествени образувания до 20 броя 120 лв
Електрокоагулация на кондиломи за 1 брой50 лв
Електрокоагулация на кондиломи до 5 броя100 лв
Електрокоагулация на кондиломи до 10 броя180 лв
Електрокоагулация на кондиломи до 20 броя320 лв
Електрокоагулация на кондиломи над 20 броя400 лв
Стерилна превръзка15 лв
Превръзка на септична рана30 лв
Сваляне на конци20 лв
Хемостаза10 лв
Обезболяване с анестезиращ крем (за зона)15 лв
Инфилтрационна анестезия15 лв
Проводна анестезия30 лв
Първична хирургична обработка на рана70 лв
Оперативно премахване на неусложнени епидермални кисти, атероми, липоми250 лв
Инцизия на абсцеси, флегмони и инфекции на меките тъкани (с местна анестезия)180 лв
Отстраняване на кожни лезии чрез ексцизия200 лв
Отстраняване на възпалени потни жлези250 лв
Хирургична обработка на възпалена следоперативна рана70 лв
Хирургична обработка и некректомия на декубитална рана70 лв
Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния120 лв
Шев на кожа и меки тъкани – малка рана50 лв
Шев на кожа и меки тъкани – голяма рана75 лв
Екстракция на нокът130 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия120 лв
Пункция на повърхностни кисти, абсцеси, хематоми80 лв
Вземане на биопсичен материал от мека тъкан100 лв
Инцизии и дренаж на палмарно или тенарно пространство70 лв
Инцизия и дренаж на перианален абцес160 лв
Ексцизия на пилонидална киста250 лв
Хирургично премахване на външни хемороиди250 лв
Хирургично премахване на анални фисури150 лв
Анална дилатация с местна анестезия50 лв
Кюртиране на доброкачествени образувания 30 лв
Промивка на раневи дренаж30 лв
Смяна на ранева тампонада или дренаж35 лв
TRU-CUT биопсия160 лв
Биопсия на млечна жлеза120 лв
Пункция, аспирация и алкохолизация под ехографски контрол на кисти на млечните жлези150 лв
Хирургично отстраняване на кърлеж45 лв
Промивка на стомах 50 лв
Промивка и отпушване на гастростома и ентеростома 50 лв
Обработка на възпален анус претер 45 лв
Поставяне или смяна на катетър на мъже или жени35 лв
Поставяне на НГС30 лв
Автоложно присаждане на кожа при хронични рани на голяма площ250 лв
Хирургична обработка на хронична рана95 лв
Биопсия с включена хистология дерматология125
Back To Top