skip to Main Content
Вид на прегледаЦена
ЕКГ25 лв
Холтер ЕКГ65 лв
Холтер артериално налягане63 лв
Транскраниелен доплер с доплер на каротидни и вертебрални артерии60 лв
Доплер сонография на горен и долен крайник55 лв
Ехокардиография75 лв
Абдоминална ехография55 лв
Абдоминална ехография + доплерово изследване на органите в коремната кухина60 лв
Ехография на отделителна система55 лв
Ехография на щитовидна жлеза и шия, гърди и бели дробове55 лв
Ехография на нерви, кости, мускули и стави на горен и долен крайник55 лв
Спирометрия
25 лв
Спирометрия с бронходилаторен тест
45 лв
Първичен преглед с включена ехография от лекар със специалност
98 лв
Първичен преглед с включена ехография от лекар с две специалности
110 лв
Първичен преглед с включена ехография от лекар през уикенд
98 лв
Вторичен преглед с включена ехография от лекар със специалност
70 лв
Вторичен преглед с включена ехография от лекар с две специалности
80 лв
Вторичен преглед с включена ехография от лекар през уикенд
85 лв
Първичен преглед с включена ехография от лекар със специалност на чужд език
120 лв
Първичен преглед с включена ехография от лекар с две специалности на чужд език
136 лв
Годишен профилактичен преглед с включена ехография и ЕКГ от лекар със специалност
130 лв
Годишен профилактичен преглед с включена ехография и ЕКГ от лекар с две специалности
140 лв
Годишен профилактичен преглед с включена ехография и ЕКГ от лекар със специалност на чужд език
150 лв
Годишен профилактичен преглед с включена ехография и ЕКГ от лекар с две специалности на чужд език
160 лв
Вътреставна апликация на медикамент
112 лв
Периартикуларна апликация на медикамент
75 лв
Ставна пункция за изследване на пунктат
90 лв
Back To Top