skip to Main Content

Вид на прегледаЦена
ЕКГ30 лв
Холтер ЕКГ75 лв
Холтер артериално налягане73 лв
Транскраниелен доплер с доплер на каротидни и вертебрални артерии70 лв
Доплер сонография на горен и долен крайник65 лв
Ехокардиография85 лв
Абдоминална ехография65 лв
Абдоминална ехография + доплерово изследване на органите в коремната кухина70 лв
Ехография на отделителна система65 лв
Ехография на щитовидна жлеза и шия, гърди и бели дробове65 лв
Ехография на нерви, кости, мускули и стави на горен и долен крайник65 лв
Ехография на гърди65 лв
Ехография на бели дробове65 лв
Ехография и доплер на скротум65 лв
Спирометрия
30 лв
Спирометрия с бронходилаторен тест
55 лв
Вътреставна апликация на медикамент
130 лв
Периартикуларна апликация на медикамент
87 лв
Ставна пункция за изследване на пунктат
105 лв
Back To Top