skip to Main Content
1ДКК лого
Вид изследванеЦена
ЕКГ30 лв
Холтер ЕКГ75 лв
Холтер артериално налягане73 лв
Спирометрия30 лв
Спирометрия с бронходилататорен тест52 лв
Електроенцефалография (ЕЕГ)80 лв
Ехокардиография85 лв
Абдоминална ехография65 лв
Ехография на отделителна система65 лв
Ехография на щитовидна жлеза и шия65 лв
Трансфонтанелна ехография70 лв
Ехография на тазобедрени стави60 лв
Ехографска диагностика на мускулно-скелетна система80 лв
Имобилизация на крайници – глезенна става106 лв
Аудиометрия46 лв
Тимпанометрия40 лв
Пакет профилактичен преглед при нефролог (хаб.лице) + ехография
Пакет преглед при нефролог (хаб.лице) + ехография
Back To Top