skip to Main Content
1ДКК лого
Вид изследванеЦена
ЕКГ25 лв
Холтер ЕКГ65 лв
Холтер артериално налягане63 лв
Спирометрия25 лв
Спирометрия с бронходилататорен тест45 лв
Електроенцефалография (ЕЕГ)70 лв
Ехокардиография75 лв
Абдоминална ехография55 лв
Ехография на отделителна система55 лв
Ехография на щитовидна жлеза и шия55 лв
Трансфонтанелна ехография60 лв
Ехография на тазобедрени стави50 лв
Ехографска диагностика на мускулно-скелетна система70 лв
Имобилизация на крайници – глезенна става92 лв
Тимпанометрия 25 лв
Пакет профилактичен преглед при нефролог (хаб.лице) + ехография
95 лв
Пакет преглед при нефролог (хаб.лице) + ехография
115 лв
Back To Top