skip to Main Content
Вид на прегледаЦена
Първичен преглед от лекар50 лв
Първичен преглед от лекар с 2 специалности62 лв
Първичен преглед от хабилитирано лице75 лв
Първичен преглед от лекар през уикенд60 лв
Първичен преглед от лекар с 2 специалности през уикенд60 лв
Вид на прегледаЦена
Вторичен преглед от лекар42 лв
Вторичен преглед от лекар с 2 специалности54 лв
Вторичен преглед от хабилитирано лице55 лв
Вторичен преглед от лекар през уикенд50 лв
Вторичен преглед от лекар с 2 специалности през уикенд50 лв
Вид на прегледаЦена
Домашно посещение за новородено89 лв
Домашно посещение от лекар с 2 специалности120 лв
Пакет 5 домашни посещения за профилактични прегледи361 лв
Пакет 10 домашни посещения за профилактични прегледи595 лв
Платен първичен преглед в домашни условия108 лв
Вид на прегледаЦена
Медицинска консултация на чужд език*25 лв
Консултация по документи35 лв
Вид на прегледаЦена
Индивидуална58 лв
Семейна80 лв
Вид на прегледаЦена
Сесии за проследяване ( в случаите, когато е необходимо едно дете да посещава поне веднъж седмично /най-често 2х седмично) в рамките на провеждано лечение /на сесия20 лв
Изготвяне на етапна епикриза за ТЕЛК40 лв
Оценка и издаване на удостоверение за дете със СОП (специални образователни потребности)40 лв
Консултация за необходимост от провеждане на стоматологично лечение под обща анестезия25 лв
Вид на прегледаЦена
Първични нарушения на устния език – аутизъм, вторични нарушения на устния език: при интелектуална недостатъчност, при слухова недостатъчност, при детски психози, нарушения на писмения език40 лв
Логопедична терапия – артикулационни нарушения на развитието: замени, пропуски, изопачаване на съгласни, изопачено произнасяне на звуковете 35 лв
Артикулационни – функционални и в следствие структурни увреди на говорния апарат – заекване при деца, ринолалия при деца, говорна апраксия при деца 38 лв
Логопедична консултация и терапия – 10 процедури276 лв
Вид на прегледаЦена
Назначаване и оценка на хранителен дневник за прием на храна за 3 дни 100 лв
Пакет 8 прегледа годишно500 лв
Разработване на едноседмично меню420 лв
Разработване на едноседмично меню за всеки сезон (общо 4 седмици)1120 лв
Back To Top