skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com
1ДКК лого
Вид на прегледаЦена
Първичен преглед от лекар55 лв
Първичен преглед от лекар с 2 специалности68 лв
Първичен преглед от доцент78 лв
Първичен преглед от професор90 лв
Първичен преглед от лекар през уикенд65 лв
Първичен преглед от лекар с 2 специалности през уикенд65 лв
Преглед от лекар в интервала от 20:30 ч до 8:30 ч65 лв
Вид на прегледаЦена
Вторичен преглед от лекар**50 лв
Вторичен преглед от лекар с 2 специалности**60 лв
Вторичен преглед от доцент**65 лв
Вторичен преглед от професор**71 лв
Вторичен преглед от лекар през уикенд**55 лв
Вторичен преглед от лекар с 2 специалности през уикенд**55 лв
**Вторичен преглед- в рамките на 30 дни от първичния при същия лекар/ същата диагноза
Вид на прегледаЦена
Домашно посещение за новородено89 лв
Домашно посещение от лекар с 2 специалности120 лв
Пакет 5 домашни посещения за профилактични прегледи361 лв
Пакет 10 домашни посещения за профилактични прегледи595 лв
Платен първичен преглед в домашни условия120 лв
Домашно посещение от Дерматолог85 лв
Вид на прегледаЦена
Медицинска консултация на чужд език*28 лв
Консултация по документи35 лв
Циклоплегия (разширяване на зениците) към основен преглед25 лв
Вид на прегледаЦена
Индивидуална58 лв
Семейна80 лв
Удължаване на Индивидуалната консултация с 30 мин.29 лв
Удължаване на Семейната консултация с 30 мин.40 лв
Психолого-педагогическа консултация45 лв
Вид на прегледаЦена
Сесии за проследяване ( в случаите, когато е необходимо едно дете да посещава поне веднъж седмично /най-често 2х седмично) в рамките на провеждано лечение /на сесия20 лв
Изготвяне на етапна епикриза за ТЕЛК40 лв
Оценка и издаване на удостоверение за дете със СОП (специални образователни потребности)40 лв
Консултация за необходимост от провеждане на стоматологично лечение под обща анестезия25 лв
Вид на прегледаЦена
Първични нарушения на устния език – аутизъм, вторични нарушения на устния език: при интелектуална недостатъчност, при слухова недостатъчност, при детски психози, нарушения на писмения език40 лв
Логопедична терапия – артикулационни нарушения на развитието: замени, пропуски, изопачаване на съгласни, изопачено произнасяне на звуковете 35 лв
Артикулационни – функционални и в следствие структурни увреди на говорния апарат – заекване при деца, ринолалия при деца, говорна апраксия при деца 38 лв
Логопедична консултация и терапия – 10 процедури276 лв
Едномесечен логопедичен курс “дишане-фонация-артикулация”200 лв
Вид на прегледаЦена
Назначаване и оценка на хранителен дневник за прием на храна за 3 дни 100 лв
Пакет 8 прегледа годишно500 лв
Разработване на едноседмично меню420 лв
Разработване на едноседмично меню за всеки сезон (общо 4 седмици)1120 лв
Back To Top