skip to Main Content
Вид на прегледаЦена
Мускулна инжекция7 лв
Подкожна инжекция7 лв
Венозна инжекция и консумативи17 лв
Туберкулинова проба (манту)40 лв
Взимане на венозна кръв17 лв
Първична и вторична хирургична обработка на рани45 лв
Поставяне или смяна на катетър на мъже или жени35 лв
Вземане на носен/гърлен секрет20 лв
Вземане на венозна кръв с обезболяване22 лв
Издаване на болничен лист – еднолично от лекар12 лв
Издаване на амбулаторна карта15 лв
Приложение на ваксина30 лв
Промивка на ухо20 лв
Отстраняване на кърлеж60 лв
Вътреставна апликация на медикамент112 лв
Периартикуларна апликация на медикамент75 лв
Ставна пункция за изследване на пунктат 90 лв
Клизма30 лв

*част от манипулациите могат да бъдат извършени и в домашни условия, като към цената им има надбавка от 15.00 лв.

Back To Top