skip to Main Content

На тази страница можете да се запознаете с цените на медицинските услуги , които се предлагат от Филиал Перник на Поликлиника България.

Предвид множеството услуги, които се предлагат, можете да потърсите конкретно услуга, които ви интересува с опцията “Търсене във всички колони”, като е достатъчно да въведете дори част от името на услугата.

Прегледи и консултацииРаботен денНеработен денНационален празник
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)406385
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) на чужд език5881103
Вторичен преглед от лекар305375
Вторичен преглед от лекар на чужд език487193
Първичен преглед от лекар с две специалности6790112
Първичен преглед от лекар с две специалности на чужд език85108130
Вторичен преглед от лекар с две специалности5780102
Вторичен преглед от лекар с две специалности на чужд език7598120
Оценка на здравен статус140
Консултация по документи406385
Консултация по документи на чужд език5881103
Изработка на ортопедични стелки105
Явяване пред ЛККНе се предлага
Издаване на болничен лист – еднолично от лекар12
Издаване на медицинска бележка за детска градини/училище10
Домашна грижа*надбавка
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на гр. Перник30
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир45
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на общ. Земен и общ. Трън80
*Всички услуги от типа „Домашна грижа“ се организират при първа възможност съобразно графика на медицинския персонал.
Апаратни изследвания, манипулации, процедури*
Инжекционно приложение на медикаменти – мускулно, подкожно15
Инжекционно приложение на медикаменти – венозно17
Венозна инфузия на разтвори и медикаменти30
Поставяне на периферна венозна канюла (абокат) – без цената на материалите10
Поставяне на уретрален катетър – без цената на материалите25
Смяна на уретрален катетър – без цената на материалите18
Пробиване на уши ( 2 бр.)
90
Първична обработка на рана (вкл. превръзка)
40
Вторична обработка на рана (вкл. превръзка)
18
Екстракция на кърлеж40
ЕКГ25
Ехография55
Доплер-ехография на артерии горни или долни крайници60
Доплер-ехография на вени на горни или долни крайници60
Цялостна доплер-ехография на артерии на крайниците (горни и долни)75
Цялостна доплер-ехография на вени на крайниците75
Цялостна доплер-ехография на артерии и вени на крайниците + екстракраниални съдове110
*Някои или всички от услугите в секция „Апаратни изследвания, манипулации, процедури“ могат да бъдат извършени в дома на пациента, в зависимост от възможностите на лечебното заведение и по обявените цени за услугата в домашни условия
Потребителски такси
Потребителска такса2.9
Потребителска такса за лица, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст1
Back To Top