skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

На тази страница можете да се запознаете с цените на медицинските услуги , които се предлагат от Филиал Перник на Поликлиника България.

Предвид множеството услуги, които се предлагат, можете да потърсите конкретно услуга, които ви интересува с опцията “Търсене във всички колони”, като е достатъчно да въведете дори част от името на услугата.

УслугаЦена в лева
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)35,00 лв.
Вторичен преглед от лекар25,00 лв.
Първичен преглед от лекар с една специалност (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) 40,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с една специалност30,00 лв.
Първичен преглед от лекар с две специалности45,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с две специалности35,00 лв.
Първичен преглед от лекар с включена ехография55,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с включена ехография45,00 лв.
Първичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография60,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография50,00 лв.
Първичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография65,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография55,00 лв.
Ортопедичен преглед40,00 лв.
Ортопедичен преглед с включена изработка на ортопедични стелки90,00 лв.
Консултация по документи25,00 лв.
Прегледи и консултации на чужд език
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) на чужд език45,00 лв.
Вторичен преглед от лекар на чужд език35,00 лв.
Първичен преглед от лекар с една специалност (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) на чужд език 50,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с една специалност на чужд език40,00 лв.
Първичен преглед от лекар с две специалности на чужд език55,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с две специалности на чужд език45,00 лв.
Първичен преглед от лекар с включена ехография на чужд език65,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с включена ехография на чужд език55,00 лв.
Първичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография на чужд език70,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография на чужд език60,00 лв.
Първичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография на чужд език75,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография на чужд език65,00 лв.
Ортопедичен преглед на чужд език50,00 лв.
Ортопедичен преглед с включена изработка на ортопедични стелки на чужд език100,00 лв.
Консултация по документи на чужд език35,00 лв.
Домашна грижа*
Медицински преглед в дома на пациента в рамките на гр. Перник (вкл. мъртвопроверителство)50,00 лв.
Медицински преглед на чужд език в дома на пациента рамките на гр. Перник (вкл. мъртвопроверителство)65,00 лв.
Медицински преглед в дома на пациента в рамките на община Перник (без гр. Перник), община Ковачевци, община Радомир (вкл. мъртвопроверителство)60,00 лв.
Медицински преглед на чужд език в дома на пациента рамките на гр. Перник (вкл. мъртвопроверителство)75,00 лв.
Медицински преглед в дома на пациента в рамките на община Земен и община Трън (вкл. мъртвопроверителство)70,00 лв.
Медицински преглед на чужд език в дома на пациента рамките на община Земен и община Трън (вкл. мъртвопроверителство)85,00 лв.
Посещение в дома на пациента за извършване на медицински манипулации и процедури назначени от друг лекар в рамките на гр. Перник – с транспорт осигурен от пациента10,00 лв.
Посещение в дома на пациента за извършване на медицински манипулации и процедури назначени от друг лекар в рамките на гр. Перник – с транспорт осигурен от лечебното заведение15,00 лв.
Посещение в дома на пациента за извършване на медицински манипулации и процедури назначени от друг лекар в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ. Ковачевци, общ. Радомир – с транспорт осигурен от пациента20,00 лв.
Посещение в дома на пациента за извършване на медицински манипулации и процедури назначени от друг лекар в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ. Ковачевци, общ. Радомир – с транспорт осигурен от лечебното заведение25,00 лв.
Посещение в дома на пациента за извършване на медицински манипулации и процедури назначени от друг лекар в рамките на общ. Земен и общ. Трън – с транспорт осигурен от пациента30,00 лв.
Посещение в дома на пациента за извършване на медицински манипулации и процедури назначени от друг лекар в рамките на общ. Земен и общ. Трън – с транспорт осигурен от лечебното заведение35,00 лв.
*при първа възможност съобразно графика на лекарите; не включва цената на използвани консумативи и други медицински услуги
Апаратни изследвания, манипулации, процедури*
Инжекционно приложение на медикаменти – мускулно, венозно, подкожно7,00 лв.
Венозна инфузия на разтвори и медикаменти15,00 лв.
Поставяне на периферна венозна канюла (абокат) – без цената на материалите5,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър – без цената на материалите15,00 лв.
Смяна на уретрален катетър – без цената на материалите10,00 лв.
Подмяна на стомална торбичка (колостома, нефростома, гастростома) – без цената на материалите5,00 лв.
Първична обработка на рана, без шев (вкл. превръзка)8,00 лв.
Първична обработка на рана, с шев (вкл. превръзка)20,00 лв.
Вторична обработка на рана (вкл. превръзка)5,00 лв.
Екстракция на кърлеж20,00 лв.
ЕКГ10,00 лв.
Ехография30,00 лв.
*Някои или всички от услугите в секция „Апаратни изследвания, манипулации, процедури“ могат да бъдат извършени в дома на пациента, в зависимост от възможностите на лечебното заведение
Потребителски такси
Потребителска такса2,90 лв.
Потребителска такса за лица, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст1,00 лв.
Back To Top