skip to Main Content
02 401 78 78, 0887 550 322 info@poliklinikabg.com

На тази страница можете да се запознаете с цените на медицинските услуги , които се предлагат от Филиал Перник на Поликлиника България.

Предвид множеството услуги, които се предлагат, можете да потърсите конкретно услуга, които ви интересува с опцията “Търсене във всички колони”, като е достатъчно да въведете дори част от името на услугата.

Прегледи и консултацииРаботен денНеработен денНационален празник
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)35 лв53 лв70 лв
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) на чужд език45 лв68 лв90 лв
Вторичен преглед от лекар25 лв38 лв50 лв
Вторичен преглед от лекар на чужд език35 лв53 лв70 лв
Първичен преглед от лекар с една специалност (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.)45 лв68 лв90 лв
Първичен преглед от лекар с една специалност (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) на чужд език55 лв83 лв110 лв
Вторичен преглед от лекар с една специалност35 лв53 лв70 лв
Вторичен преглед от лекар с една специалност на чужд език45 лв68 лв90 лв
Първичен преглед от лекар с две специалности55 лв83 лв110 лв
Първичен преглед от лекар с две специалности на чужд език65 лв98 лв130 лв
Вторичен преглед от лекар с две специалности45 лв68 лв90 лв
Вторичен преглед от лекар с две специалности на чужд език55 лв83 лв110 лв
Първичен преглед от лекар с включена ехография60 лв90 лв120 лв
Първичен преглед от лекар с включена ехография на чужд език70 лв105 лв140 лв
Вторичен преглед от лекар с включена ехография50 лв75 лв100 лв
Вторичен преглед от лекар с включена ехография на чужд език60 лв90 лв120 лв
Първичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография70 лв105 лв140 лв
Първичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография на чужд език80 лв120 лв160 лв
Вторичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография60 лв90 лв120 лв
Вторичен преглед от лекар с една специалност с включена ехография на чужд език70 лв105 лв140 лв
Първичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография80 лв120 лв160 лв
Първичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография на чужд език90 лв135 лв180 лв
Вторичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография70 лв105 лв140 лв
Вторичен преглед от лекар с две специалности с включена ехография на чужд език80 лв120 лв160 лв
Ортопедичен преглед40 лв60 лв80 лв
Ортопедичен преглед на чужд език50 лв75 лв100 лв
Консултация по документи25 лв38 лв50 лв
Консултация по документи на чужд език35 лв53 лв70 лв
Консултация по документи от лекар с една специалност35 лв53 лв70 лв
Консултация по документи от лекар с една специалност на чужд език45 лв68 лв90 лв
Консултация по документи от лекар с две специалности45 лв68 лв90 лв
Консултация по документи от лекар с две специалности на чужд език55 лв83 лв110 лв
Изработка на ортопедични стелки90 лвНе се предлага
Явяване пред ЛКК40 лвНе се предлага
Издаване на медицинска бележка за детска градини/училище5 лв7.5 лв10 лв
Домашна грижа*
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на гр. Перник50 лв75 лв100 лв
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на гр. Перник на чужд език65 лв98 лв130 лв
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир60 лв90 лв120 лв
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир на чужд език75 лв113 лв150 лв
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на общ. Земен и общ. Трън85 лв128 лв170 лв
Домашно посещение от лекар за преглед, вкл. с цел мъртвопроверителство, в рамките на общ. Земен и общ. Трън на чужд език100 лв150 лв200 лв
Вземане на материал за лабораторно изследване при домашно посещение от лекар за преглед10 лв15 лв20 лв
Поставяне на инжекция при домашно посещение от лекар за преглед – мускулно, венозно, подкожно15 лв23 лв30 лв
Венозна инфузия до 100 мл. при домашно посещение от лекар за преглед20 лв30 лв40 лв
Венозна инфузия до 500 мл. при домашно посещение от лекар за преглед50 лв75 лв100 лв
Посещение за взeмане на материал за лабораторно изследване в рамките на гр. Перник (не включва цената на изследването)30 лв45 лв60 лв
Посещение за взeмане на материал за лабораторно изследване в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир (не включва цената на изследването)50 лв75 лв100 лв
Посещение за взeмане на материал за лабораторно изследване в рамките на общ. Земен и общ. Трън (не включва цената на изследването)60 лв90 лв120 лв
Посещение за взeмане на материал за лабораторно изследване в рамките на гр. Перник на чужд език (не включва цената на изследването)40 лв60 лв80 лв
Посещение за взeмане на материал за лабораторно изследване в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир на чужд език (не включва цената на изследването)60 лв90 лв120 лв
Посещение за взeмане на материал за лабораторно изследване в рамките на общ. Земен и общ. Трън на чужд език (не включва цената на изследването)70 лв105 лв140 лв
Посещение за поставяне на инжекция в дома на пациента – мускулно, венозно, подкожно – в рамките на гр. Перник30 лв45 лв60 лв
Посещение за поставяне на инжекция в дома на пациента – мускулно, венозно, подкожно – в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир50 лв75 лв100 лв
Посещение за поставяне на инжекция в дома на пациента – мускулно, венозно, подкожно – в рамките на общ. Земен и общ. Трън60 лв90 лв120 лв
Посещение за поставяне на инжекция в дома на пациента – мускулно, венозно, подкожно – в рамките на гр. Перник на чужд език40 лв60 лв80 лв
Посещение за поставяне на инжекция в дома на пациента – мускулно, венозно, подкожно – в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир на чужд език60 лв90 лв120 лв
Посещение за поставяне на инжекция в дома на пациента – мускулно, венозно, подкожно – в рамките на общ. Земен и общ. Трън на чужд език70 лв105 лв140 лв
Посещение за венозна инфузия до 100 мл. в дома на пациента в рамките на гр. Перник50 лв75 лв100 лв
Посещение за венозна инфузия до 100 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир60 лв90 лв120 лв
Посещение за венозна инфузия до 100 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Земен и общ. Трън70 лв105 лв140 лв
Посещение за венозна инфузия до 100 мл. в дома на пациента в рамките на гр. Перник на чужд език60 лв90 лв120 лв
Посещение за венозна инфузия до 100 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир на чужд език70 лв105 лв140 лв
Посещение за венозна инфузия до 100 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Земен и общ. Трън на чужд език80 лв120 лв160 лв
Посещение за венозна инфузия до 500 мл. в дома на пациента в рамките на гр. Перник80 лв120 лв160 лв
Посещение за венозна инфузия до 500 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир90 лв135 лв180 лв
Посещение за венозна инфузия до 500 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Земен и общ. Трън100 лв150 лв200 лв
Посещение за венозна инфузия до 500 мл. в дома на пациента в рамките на гр. Перник на чужд език90 лв135 лв180 лв
Посещение за венозна инфузия до 500 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Перник (без гр. Перник), общ Ковачевци и общ. Радомир на чужд език100 лв150 лв200 лв
Посещение за венозна инфузия до 500 мл. в дома на пациента в рамките на общ. Земен и общ. Трън на чужд език110 лв165 лв220 лв
*Всички услуги от типа „Домашна грижа“ се организират при първа възможност съобразно графика на медицинския персонал.
Апаратни изследвания, манипулации, процедури*
Инжекционно приложение на медикаменти – мускулно, подкожно7 лв11 лв14 лв
Инжекционно приложение на медикаменти – венозно10 лв15 лв20 лв
Венозна инфузия на разтвори и медикаменти20 лв30 лв40 лв
Поставяне на периферна венозна канюла (абокат) – без цената на материалите5 лв7.50 лв10 лв
Поставяне на уретрален катетър – без цената на материалите15 лв23 лв30 лв
Смяна на уретрален катетър – без цената на материалите10 лв15 лв20 лв
Подмяна на стомална торбичка (колостома, нефростома, гастростома) – без цената на материалите5 лв7.50 лв10 лв
Първична обработка на рана, без шев (вкл. превръзка)15 лв23 лв30 лв
Първична обработка на рана, с шев (вкл. превръзка)25 лв38 лв50 лв
Вторична обработка на рана (вкл. превръзка)10 лв15 лв20 лв
Екстракция на кърлеж30 лв45 лв60 лв
ЕКГ15 лв23 лв30 лв
Ехография40 лв60 лв80 лв
*Някои или всички от услугите в секция „Апаратни изследвания, манипулации, процедури“ могат да бъдат извършени в дома на пациента, в зависимост от възможностите на лечебното заведение и по обявените цени за услугата в домашни условия
Потребителски такси
Потребителска такса2.90 лв2.90 лв2.90 лв
Потребителска такса за лица, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст12.90 лв1
Back To Top