skip to Main Content

Пациентите на Първа детска консултативна клиника (1ДКК) и Групова практика “МКЦ Моят лекар” получават кредити в своя профил в платформата Консенто по следните начини:

Преглед в 1ДКК

Пациенти, които са провели платен преглед в 1ДКК (независимо дали първичен или вторичен), получават след завършване на прегледа брой кредити, достатъчни за провеждане на 1 писмена консултация със специалиста, който е извършил прегледа.

Броят кредити варира, в зависимост от цената в кредити за провеждане на писмена консултация със съответния специалист.

Така получените кредити са валидни и за провеждане на писмена или телефонна консултация с Дежурен лекар – деца, Дежурен лекар – възрастни или друг консултант от платформата Консенто, който провежда писмени или телефонни консултации, в случай, че лекарят, извършил прегледа временно не е наличен за провеждане на писмена консултация.

Валидността на така получените кредити е 10 дни от датата на прегледа.

Преглед при общопрактикуващ лекар от Групова практика “МКЦ Моят лекар”

Пациенти на Груповата практика, които имат сключен договор за административни услуги, след всеки преглед (независимо дали първичен или вторичен), получават след завършване на прегледа 20 кредита.  Тези кредити могат да се използват за писмена или телефонна консултация с Дежурен лекар – деца, Дежурен лекар – възрастни, както и с всеки един от лекарите в платформата Consento, който извършва консултации.

Валидността на така получените кредити е 30 дни от датата на прегледа.

Пациенти на Групова практика “МКЦ Моят лекар” със закупен пакет за административни услуги

Пациенти на Груповата практика, които имат закупен пакет за административни услуги, в зависимост от стойността на пакета, получават между 80 и 240 кредита. 

Тези кредити могат да се използват за писмена или телефонна консултация с Дежурен лекар – деца, Дежурен лекар – възрастни, както и с всеки един от лекарите в платформата Consento, който извършва консултации.

Валидносттта на така получените кредити е 365 дни от датата на закупуване на пакета.

Повече информация за пакетите можете да получите на https://verum.bg

ВАЖНО!

За използване на описаните по-горе кредити е необходимо да имате активиран профил в платформата Consento. Как става това, можете да прочетете в страницата “Активиране на профил в Consento”.

Кредити извън описаните могат да се закупят свободно в неограничени количества през профила ви в Consento. Валидността на тези кредити е 365 дни от датата на купуване. Повече за това прочетете в помощната страница “Как да купите кредити в Consento”.

Всички описани по-горе кредити могат да се комбинират помежду си, така че пациентите да разполагат с достатъчен на брой кредити за провеждане на желания от тях тип консултация (писмена или телефонна) с избраният от тях лекар в платформата Consento.

Всички описани по-горе кредити се активират в профила на пациента (или профила на родителя / настойника, ако пациентът не е навършил 18 години) автоматично от алгоритъм на Consento. При забелязани от вас пропуски в активирането на кредитите, моля използвайте формата за контакт с екипа по поддръжка в сайта на Consento – https://consento.bg/contact 

Back To Top