skip to Main Content

Д-р Ани Аройо

Специалист Педиатрия

  • Д-р Аройо става част от екипа на 1ДКК от 2021 год., а преди това е била докторант и специализант по педиатрия в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ за периода 2011 – 2022 год. 
  • Придобита специалност по педиатрия през 2022 год.
  • Д-р Аройо придобива научна степен „доктор“ през 2018 год, с дисертационен труд на тема: „Множествен тропен дефицит: мутационен скрининг на хипофизарни транскрипционни фактори. Корелации фенотип-генотип“.
  • Професионалните интереси на д-р Аройо са в областта на детска пулмология, детска ендокринология, генетика, профилактика в детска възраст (вкл. нисък ръст и затлъстяване). 
  • Д-р Аройо е един от първите лекари преминали и завършили успешно курса “Амбулаторна педиатрия” организиран и провеждан на територията на Поликлиника България гр. София. 
  • Владее английски език.
Д-р Аройо преглежда по НЗОК с код 17 (Педиатрия). 

 За запазване на час при д-р Аройо на тел:

0887 550 322 или 02 401 78 78

д-р Ани Аройо
Back To Top