skip to Main Content
д-р Антон Владимиров

Д-р Антон Владимиров 

Специалист Педиатрия и Детска ендокринология и болести на обмяната

 Д-р Владимиров е част от екипа на Първа Детска консултативна клиника от създаването й и e с богат клиничен опит в болнични и амбулаторни условия. 

Биографията му включва работа в Клиника по ендокринология, диабет и генетика, Клиника по пулмология и интензивно отделение към СБАЛДБ гр. София, както и дългогодишен щатен лекар в 1ДКК гр. София. Научните му интереси са в областта на  спешните състояния  и интензивна терапия в педиатрията, остри усложнения на диабета, нарушения в растежа. 
Владее английски език.

 За запазване на час при д-р Владимиров на тел: 

0887 550 322 или 02 401 78 78

д-р Антон Владимиров
Back To Top