skip to Main Content

Д-р Манол Велев

Специалист Педиатрия, детска Онкохематология

Д-р Манол  Велев завършва медицина в Медицински Университет София 1999 г. Придобива специалност по детски болести 2006 г. и специалност по детска онко-хематология 2011 г. През 2009 г. завършва втора магистратура по здравен мениджмънт към МУ-София.
В професионалния си път като детски онкохематолог д-р Велев провежда три специализации в Университета на Грац, Австрия и 6 месечен курс на обучение по детска онкохематология в  болница “Св. Анна” във Виена.
Д-р  Велев започва  професионалния си път  като лекар  в  Специализираната болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания в София, като работи в болницата от 2000 г. до 2013 г.
В продължение на три години и половина работи амбулаторна педиатрия в 31 ДКЦ в София. 
От 2013 г. до началото на 2018 г. упражнява професията си на детски онколог и хематолог в Градската болница на гр. Кьолн, Германия.  
През 2018 г. работи в Медицински Университет град Гисен, Германия, в отделение по детска онкохематология и трансплантология. 
Научните интереси на д-р  Велев са в областта на лечението на деца с онкологични и хематологични заболявания. Владее отлично руски, немски и английски.
Д-р Велев приема пациенти и с направление с код 17 по НЗОК.
За запазване на час при д-р Велев на тел:

0887 550 322 или 02 401 78 78

д-р Манол Велев
Back To Top