skip to Main Content
д-р Рада Маркова 1ДКК

Дoц. д-р Рада Маркова

Специалист Педиатрия, Детска пулмология

Доц. Д-р Рада Маркова завършва медицина в Медицински Университет – Варна като “Златен Хипократ” на випуска.

От самото начало на кариерата си д-р Рада Маркова работи като педиатър в Университетски детски клиники – първоначално в УМБАЛ “Св.Марина” – Варна, а впоследствие – в Университетската Детска болница – София , където последователно е специализант по педиатрия, ординатор, асистент и главен асистент. Има стаж в Клиниката по Неонатология – СБАЛДБ, Интензивния сектор – СБАЛДБ , и над 17 години – в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ “Александровска”.
През 2004 г. д-р Рада Маркова придобива специалност по детски болести, а през 2011 г. – по детска пулмология. Има магистратура по бизнес администрация и здравен мениджмънт от УНСС. През 2016г. защитава докторска дисертация на тема: “Издишан азотен окис при деца с бронхиална астма“ и получава научното звание“ доктор“. През 2018г. придобива ОНС „Доцент“ към Научно – изследователския институт на МУ – Плевен.
Научните ѝ интереси са в областта на общата педиатрия и детската пулмология – диагностика и лечение на общо-педиатрични състояния и проблеми, ваксинопрофилактика, деца с инфантилни хемангиоми, ефекти и значение на въздушното замърсяване за детското здраве, остри и хронични заболявания на дихателната система – бронхиална астма, муковисцидоза, неинвазивни методи на оценка на алергичното възпаление на дихателните пътища и др. Има специализации в САЩ и Австрия.
През септември 2012 г. става управител и идеен основател на МЦ „Първа детска консултативна клиника“ – София, част от Поликлиника България. Посвещава следващите години от живота и работата си на амбулаторната педиатрия, профилактиката в детска възраст и проследяването на децата с хронични заболявания. Има три деца.
Д-р Рада Маркова е част от лекарската мрежа „Въздух за здраве“ от самото начало на нейното съдаване. През 2022г. заедно с колеги – педиатри от екипа на МЦ“ Първа Детска Консултативна клиника“ създават Сдружение „Педиатри за бъдеще“ с цел обучение и квалификация на млади лекари и сестри в областта на амбулаторната педиатрия. През 2022г. екипа на клиниката издава първите „Амбулаторни педиатрични протоколи“ в България за работа при най-чести амбулаторни състояния в детска възраст.
Доц. Д-р Рада Маркова е член на Управителния съвет на Българската Педиатрична асоциация и на Редколегията на сп. „Педиатрия“.
Владее отлично английски език.
Доц. Маркова преглежда по НЗОК с код 36 (детски пулмолог). 

 За запазване на час при доц. Маркова на тел:

0887 550 322 или 02 401 78 78

доц. д-р Рада Маркова
Back To Top