skip to Main Content
д-р Василка Малинова 1ДКК

Д-р Василка Малинова

Специалист Педиатрия, Детска нефрология и хемодиализа

Д-р Малинова е част от екипа на Първа Детска консултативна клиника през 2016г.
Д-р Малинова  започва професионалният си път като щатен лекар в Детска клиника към УМБАЛ Токуда. Има множество обучения и специализирани курсове в страната и чужбина (Залцбург, Австрия и Памплона, Испания). Успешно покрила изискванията за абдоминална ехография в детска възраст. В момента е докторант към МУ Плевен (от м. януари 2023) с дисертационен труд на тема “Клинико-лабортаорно и ехографско проследяване на бъбречната функция на недоносените деца”. 
Професионалните интереси на д-р Малинова  са в областта на детската нефрология, бъбречно-каменна болест, вродените аномалии на отделителната система и свързаните с това състояния, недоносени деца, ваксинопрофилактика и генетични заболявания. 
Владее английски език, испански език.
Д-р Малинова преглежда по НЗОК с 53 (детски нефролог).

 За запазване на час при д-р Малинова на тел:

0887 550 322 или 02 401 78 78

д-р Василка Малинова
Back To Top