skip to Main Content

Д-р Манол Велев стана част от екипа лекари на 1 ДКК.

Д-р Велев има две специалности: педиатрия и детска онко-хематология. След успешната си практика в Австрия и Германия, той взима решение да се върне да работи в България и в частност да бъде и сред специалистите в 1 ДКК.

Д-р Манол Велев завършва медицина в Медицински Университет София 1999 г.Придобива специалност по детски болести 2006 г. и специалност по детска онко-хематология 2011 г. 

През 2009 г. завършва втора магистратура по здравен мениджмънт към МУ-София. 

В професионалния си път като детски онко-хематолог д-р Велев провежда три специализации в Университета на Грац, Австрия и 6 месечен курс на обучение по детска онко-хематология в  болница “Св. Анна” във Виена.

Професионален път:

Д-р Велев започва  професионалния си път  като лекар  в  Специализираната болница за лечение на деца с онко-хематологични заболявания в София, като работи в болницата от 2000 г. до 2013 г. 

В продължение на три години и половина работи амбулаторна педиатрия в 31 ДКЦ в София. 

От 2013 г. до началото на 2018 г. упражнява професията си на детски онколог и хематолог в Градската болница на гр. Кьолн, Германия.  

През 2018 г. започва работа в Медицински Университет град Гисен, Германия, в отделение по детска онко-хематология и трансплантология.  

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Велев са в областта на лечението на деца с онкологични и хематологични заболявания, както и оптимизиране и индивидуализиране на терапията при деца със солидни тумори. 

Д-р Велев има опит в провеждането на клинични проучвания фаза II и III. 

Владее отлично руски, немски и английски.


Back To Top