skip to Main Content

Декларирам, че предоставям  на своя йога преподавател  д-р Радка Лазарова  цялата информация, касаеща здравето ми, която ми е известна и има отношение към йога практиката по време на бременността.

Поемам изцяло отговорност за всички приложения на йога, която практикувам в класа и извън него по време на моята бременност. Всяко приложение и употреба, извън времето на йога класа на препоръките, идеите и техниките, изразени и показани в тези йога часове за бременни, са изцяло по мое усмотрение и на мой риск.

Приемам да следвам стриктно инструкциите от преподавателя по време на практиката.

Декларирам, че ще се съобразявам  с личните препоръки и съвети на инструктора, свързани с физическото ми, психическо и емоционално състояние.

По време на йога класа нося пълна отговорност за цялостното си здравословно състояние.

Име и фамилия: ………………………………………………….

Подпис: ……………………………………………………………….

Дата: ………………….

Back To Top