skip to Main Content

Зрението е ключов елемент, за да се справя едно дете в училище. Изчислено е, че около 80{e89f8ab3819fe17e85d4940971218321febf54eef79bbbbcd12df623cb122bb2} от обучението минават през очите. Четене, писане, наблюдаване на преподавателят пред дъската, работа с компютър – това са ежедневни задължения. Когато зрението не е добро, всички тези процеси могат да се затруднят и да обезкуражат децата във всекидневните им отговорности.
С напредване на възрастта се увеличават и задълженията, което може да задълбочи проблемът със зрението ако не бъдат взети своевременни мерки.
Котато зрението не е добро или слабо развито, ученето става все по-трудно и стресиращо. Детето ще избягва четенето, ще се чувства изморено и разсеяно.
Най-често срещаните проблеми със зрението са късогледство, далекогледство и астигматизъм.
С очила или контактни лещи може да бъде направена необходимата корекция за по-добро зрение.
Детето може да не ви каже, че има проблем със зрението. Това няма да бъде умишлено, а защото си мисли, че това е нещо нормално и всеки вижда по този начин.

Някой от признаците, по които може да познаете, че детето ви има проблем със зрението са:
-често примигване или триене на очите;
-избягване на четене;
-често главоболие;
-прикриване на едното око;
-накланяне на главата на една страна;
-губене на реда при четене.

Ако откриете, че детето ви има проблеми със зрението трябва да се консултирате с офтамолог. Препоръчително е поне два пъти годишно да се правят профилактични прегледи.

Back To Top