skip to Main Content

Успоредно с извършените консултации пациентите могат да следят състоянието си в развитие, като описват промените в „ Дневник на пациента“ – функционалност на платформата Консенто, която позволява проследяването на симптоми като стойности на телесна температура, общо състояние, поява на нови симптоми, повлияване от назначеното лечение и други и споделянето им с наблюдаващия лекар.

Освен проследяване на заболяването, под формата на дистанционна връзка пациентите могат да получават важната за тях информация, свързана с период на карантиниране, условия за издаване на болничен лист, както за болния, така и за членове на семейството му. Именно на телемедицината като комуникация между лекар и пациент залагаме в тази усложнена епидемиологична обстановка и вярваме, че заедно ще преминем през това изпитание.

*За да ползвате тази услуга е необходимо да инсталирате мобилното приложение Консенто, налично за iOS и Android

Back To Top