skip to Main Content

Уважаеми родители,

Радостни сме да ви съобщим, че д-р Рада Маркова придоби звание „доцент“ след успешен конкурс към Научно изследователският институт на МУ- Плевен.

Научните интереси на доц. д-р Рада Маркова са в областта на детската пулмология – хроничните заболявания на дихателната система: бронхиална астма, муковисцидоза, неинвазивни методи на оценка на алергичното възпаление.

Да й пожелаем успешен път.
Горди сме, че е част екипа на Първа Детска Консултативна Клиника.

Back To Top