skip to Main Content

1. Ограничете социалните си контакти и се самоизолирайте в домашни условия
2. Свържете се с личния си лекар за доуточняване на състоянието Ви и последващи насоки за поведение
3. При нобходимост може да се възползвате от гореописаните услуги, които предлагаме на територията на Поликлиника България:

  • Телефонна или писмена консултация с лекар
  • Провеждане на различни тестове за диагностика на COVID-19
  • Преглед в обособената COVID-19 зона ( NB само в случаите, в които НЕ сте подложени на домашна карантина)

Всеки пациент, получил положителен резултат от PCR теста, бива задължително поставен под 14-дневна карантина в домашни условия от датата на регистриране на резултата.


Уважаеми пациенти, + PCR е равнозначен на поставена диагноза!

Молим Ви да проявите самосъзнание и отговорност за себе си и околните и при доказана инфекция да не се явявате на физически преглед на място в клиниката. В противен случай, съгласно действащите към момента разпоредби, подлежите на санкции за нарушаване на домашната Ви изолация!


1. Ограничете социалните си контакти и се самоизолирайте в домашни условия
2. Свържете се с личния си лекар за доуточняване на състоянието Ви, назначаване на терапия и последващи насоки за поведение
3. При необходимост може да се възползвате от гореописаните услуги, които предлагаме:
– Телефонна или писмена консултация с лекар
– Извършване на преглед в домашни условия от наш екип и вземане на материал за
лабораторни изследвания при нужда ( Услугата важи за пациенти над 18г.)

1. Болничен лист (БЛ) за карантина се издава само и единствено от личния лекар на пациента. В случай, че нямате личен лекар, трябва да се обърнете към съответната РЗИ.
2. Процедурата за издаване е следната: при регистрирането на позитивен резултат от PCR тест за COVID-19, лабораторията подава информацията в РЗИ. От РЗИ се издава индивидуален изходящ номер за поставяне под карантина в домашни условия. Чрез този номер, след изтичане на периода на карантината, се издава болничен лист от личния лекар на пациента, със задна дата, само след извършване на физикален преглед.

Съгласно действащите разпоредби няма планувани задължителни изследвания. По преценка на лекуващия Ви лекар/ОПЛ могат да бъдат назначени конкретни изследвания в зависимост от здравословното Ви състояние.

 

Към момента не е възможно ОПЛ да издаде направление за PCR тест, тъй като все още се работи по създаване на процедурата.

Задължително се свързвате с личния си лекар и при нужда от спешна медицинска помощ се обаждате на телефон 112.

Към момента профилактичните прегледи по програмите „Детско здравеопазване“, „Майчино здравеопазване“ и профилактика на здравноосигурени лица (ЗОЛ) над 18 години не са преустановени. За да не се пропускат тези прегледи, осигуреният “Зелен Коридор” ще гарантира тяхното регулярно провеждане, както на територията на Поликлиника България, така и в домашни условия за деца от 0 до 12 месечна възраст след предварително записване на час.

Back To Top