skip to Main Content

Уважаеми пациенти,

Обръщаме се към вас по повод провеждането на задължителните редовни годишни профилактични прегледи при посещение при личния Ви лекар в Поликлиника България.
Прегледите са задължителни, както за общопрактикуващия лекар, който следва да ги проведе, така и за пациента, който има задължението да запише час и да се яви за провеждането им.

От началото на годината, благодарение на допълнителните ни административни услуги, полагаме усилие да напомним многократно на всеки наш пациент за задължението му да се яви за редовния си профилактичен преглед.

Изготвили сме графици за тази дейност през всеки работен ден от седмицата, а често пъти, за Ваше удобство, работим и през почивни дни. С гордост бихме искали да Ви уведомим, че ние сме единственото здравно заведение в България, в което за тази важна дейност при възрастни пациенти (над 18 години) се отделят над 60 мин. За сравнение продължителността на профилактичния преглед, заложена в нормативната база от държавните органи, контролиращи медицинските дейности, е само 20 мин. С грижа и отговорност за Вашето здраве ние провеждаме Вашия профилактичен преглед 3 пъти по-дълго от нормативно установената му продължителност.

С цел да пестим от ценното Ви време сме създали организацията на работата си по такъв начин, че посещението Ви при нас да не се ограничава само до преглед при лекар, а да включва също така и множество апаратни изследвания като, но не само: ехографско изследване, спирометрия, измерване на телесен индекс и други.

Именно с извършването на богатия набор от изследвания при провеждане на профилактичния преглед и с подробния и системен анализ на събраните данни ние вярваме, че е напълно възможно да бъдат избегнати евентуални по-сериозни състояния на увреждане на здравето, а вече установени такива, да бъдат проследявани и контролирани успешно.  

В тази връзка в нашата групова практика е възможно да настъпят организационни и структурни промени, които да ни позволят да следваме целта си и да реализираме визията си за адекватна профилактична оценка на здравен статус, като най-важен инструмент за превенция на здравето и развитие на здравно-промотивна дейност.
Нормативно вменената ни отговорност за провеждане на профилактичните прегледи е следвана и от задължението ни да рапортуваме пред контролните органи за всеки непроведен профилактичен преглед на всеки наш пациент, който многократно е поканен да ни посети, но въпреки това не е проявил дължимата грижа към собственото си здраве.
Предвид нормативно установеното ни задължение да рапортуваме за неявилите се пациенти за провеждане на редовен годишен профилактичен преглед напомняме, че на същите могат да бъдат наложени следните административни наказания и имуществени санкции, предвидени в следните закони:

– Загуба на осигурителни права за срок от един месец, съгласно чл. 110 от Закона за здравното осигуряване.
– Глоба в размер от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв., съгласно чл. 209 от Закона за здравето

С пожелание за здраве,
Екип на Групова практика към Поликлиника България

Back To Top