skip to Main Content

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ  ОТ 0 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА

Д–Р БРАНИМИР РАДУИЛОВ

Д–Р АСЕН ТАСЕВ

През 2019 година в съответствие с Имунизационния календар на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на задължителна профилактична имунизация подлежат:

  • Лицата от първият месец до шестнадесетия месец на раждането съгласно Имунизационния календар на РБ
  • Манту – набор 2012
  • Тетраксим (ДТКаПи) – набор 2012 – 6г.
  • Морбили, паротит, рубеола – 13мес, Набор 2007 – 12г.
  • Тетанус-Дифтерия-ТД – набор 2007 – 12г, Набор 2002 – 17г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА

Д–Р БРАНИМИР РАДУИЛОВ

Д–Р АСЕН ТАСЕВ

 През 2019 година в съответствие с Имунизационния календар на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на задължителна профилактична ваксинация срещу тетанус-дифтерия (ТД) подлежат набори: 1994, 1984, 1974, 1964, 1954, 1944+


(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.“

Back To Top