skip to Main Content

Имунизационен календар на Република България

Възраст/В месециВ години
Имунизации
при ражданетоот 1 месецот 6-тата седмицаот 10-тата седмицаот 14-тата седмицаот 6 месецот 7 месецот 12 месецот 13 месецот 16 месец67121725+
Туберкулоза (БЦЖ)БЦЖ (1)БЦЖ (2)БЦЖ (3)
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)ДТКаДТКаДТКаДТКа (4)ДТКаТдкаТдТд (5)
полиомиелит (Пи)ПиПиПиПи (4)Пи
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ)ХИБХИБХИБХИБ (4)
вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б)Хеп.Б (6)Хеп.Б (7)Хеп.Б (8)Хеп.Б (8)Хеп.Б (8)Хеп.Б (7)
пневмококови инфекции (Пневмо)ПневмоПневмоПневмо (9)
морбили, паротит и рубеола (МПР)МПРМПР

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.

(2): От 48-ия час след раждането.

(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.

(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.

(7): (нова – ДВ, бр. 78 от 2019 г.) Не се прилага при децата, родени след 31.12.2019 г.

(7а): (предишна заб. 7, изм. – ДВ, бр. 78 от 2019 г.) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени преди 01.01.2020 г., и не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием при децата, родени след 31.12.2019 г.

(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

(9): Реимунизация през 10 години.

Back To Top