skip to Main Content

Имунизационен календар на Република България

Възраст/В месециВ години
Имунизации
при ражданетоот 1 месецот 2 месецот 3 месецот 4 месецот 6 месецот 7 месецот 12 месецот 13 месецот 16 месец6711121725+
Туберкулоза (БЦЖ)БЦЖ (2)БЦЖ (3)БЦЖ (4)БЦЖ (4)
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)ДТКаДТКаДТКаДТКа (8)ДТКаТдТдТд (9)
полиомиелит (Пи)ПиПиПиПи (8)Пи
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ)ХИБХИБХИБХИБ (8)
вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б)Хеп.Б (1)Хеп.Б (5)Хеп.Б (6)Хеп.Б (6)Хеп.Б (6)Хеп.Б (5)
пневмококови инфекции (Пневмо)ПневмоПневмоПневмоПневмо (7)
морбили, паротит и рубеола (МПР)МПРМПР

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.

Back To Top