skip to Main Content
Лого на МКЦ Моят лекар

Уважаеми пациенти на Групова практика „МКЦ Моят лекар“,

Бихме желали да ви уведомим за настъпващи промени в Груповата практика. Считано от 01.02.2024 г. д-р Иван Поляков като титуляр на пациентска листа прекратява договора си с НЗОК.

За всички пациенти, които са записани в неговата пациентска листа, това означава, че остават без личен лекар и съответно трябва да направят нов избор.

Не е необходимо да се изчаква месец юни – щом практиката на даден личен лекар е прекратена, нов може да бъде избран веднага.

Нов избор на общопрактикуващ лекар може да се направи както в нашата Групова практика към някой от другите титуляри, така и в друго лечебно заведение по собствен избор.

Пациентите на Груповата практика, които са записани към друг от титулярите в организацията, продължават да имат личен лекар.

Към кого от титулярите сте записани, можете да проверите на сайта на НЗОК: https://services.nhif.bg/references/gpSearch/generalPractitioner.xhtml .

В контекста на допълнително предлаганите административни услуги за всички засегнати пациенти са предвидени следните уведомления:

  • информация на интернет страницата на Поликлиника България
  • информация на място в клиниката
  • изпращане на СМС съобщения до наличните в системата ни мобилни телефонни номера на пълнолетни пациенти или до такива номера на родител на непълнолетни пациенти
  • изпращане на и-мейл до наличните в системата ни електронни пощи на пълнолетни пациенти или до такива на родител на непълнолетни пациенти
  • информиране в рамките на контакт с нашия кол център

Отново, както и досега, екипът ни ще работи с всички пациенти, които имат желанието да изберат личен лекар в Груповата практика, според административните ни възможности:

  • с приоритет са пациенти, предварително предплатили за предлаганите в сградата на Поликлиника България административни или медицински услуги т.е. пациенти с активни пакети
  • на следващ етап ще отделим внимание на всички пациенти, имащи активни договори за административно обслужване за заплащане на административна такса при посещение
  • пациентите с отказ от административно обслужване ще могат да получат информация и съдействие от екипа ни на място в клиниката

От началото на месец февруари ще бъде създадена допълнителна вътрешна организация, която цели да облекчи в максимална степен предстоящата промяна и свързаното с нея записване на извънредна бройка пациенти за общопрактикуващ лекар в Груповата ни практика.

Всички пациенти, които нямат избран общопрактикуващ лекар, могат да ни посетят само на платен прием.

При въпроси относно обявената промяна и като цяло за начина на записване към Груповата практика, нашият административен екип ще ви съдейства.

С пожелание за здраве,

Екип на Групова практика към Поликлиника България

Back To Top