skip to Main Content
издаване на документи МКЦ Моят лекар
Уважаеми родители,
 

В стремежа си да Ви представяме актуална информация, касаеща работата на Вашия общопрактикуващ лекар и като цяло здравната система в страната, бихме желали да посочим следното:

Издаването на всеки един медицински документ от медицински специалист става само след среща между лекар и пациент. В рамките на тази среща лекарят описва причината за посещението (профилактичен преглед, преглед поради конкретни оплаквания, посещение във връзка с издаване на документ и т.н.) в официалния законен документ – амбулаторен лист. Последният се валидира двустранно – с подпис на пациент (родител/настойник) и подпис и печат на лекар.

Следвайки най-високи стандарти на работа, както и действащите регулаторни изисквания, е невъзможно лекарят да издаде амбулаторен лист за пациент в негово отсъствие, както и евентуални документи, последващи издаването на амбулаторния лист (напр. направление за консултация със специалист, рецепта за месечно изписване на лекарства по повод хронично състояние, извинителна бележка за учебно заведение и др.).

За Ваше улеснение в МКЦ „Моят лекар“ Ви предлагаме два отделни работни графика, на база двата потока – здрав и остър. Така вие можете да запишете час за посещение при лекар към съответния кабинет на база конкретната Ви нужда, във връзка с която търсите Вашия общопрактикуващ лекар.

Back To Top