skip to Main Content

Уважаеми пациенти на на 1ДКК,

Във връзка с вече изпратената от наша страна комуникация за промяна на реда за издаване на извинителни медицински бележки и изразено негативно мнение към нас, бихме желали да ви информираме за следното:

  1. Всеки един документ на регулативен орган, какъвто в случая е РЗИ – гр. София, има задължителен характер за нас като организация.
  2. Получената обратната връзка от вас, че няма никакъв проблем да се нарушават официални разпоредби, включително да се издават медицински документи с невярно съдържание и/или от немедицински лица, не само поставя под въпрос доверието между лекар и пациент, но и като цяло не говори добре за принципното отношение към спазването на установени норми и правила, за което се носи юридическа отговорност.
  3. Ние твърдо заставаме зад твърдението, че всички наши действия в посока грижа за здравето ви, са и ще бъдат съгласно действащите разпоредби.

Конкретно, относно получаването на медицински бележки, извиняващи отсъствие от учебни заведения (градина, училище), ние разглеждаме като възможни следните варианти, съобразени с официалните изисквания към нас като лечебно заведение:

  1. При настъпило заболяване, вие ни посещавате и в рамките на прегледа получавате и необходимата ви медицинска бележка.
  2. В случай, че не сте ни посетили в първия ден от заболяването на детето или сами сте лекували състоянието в домашни условия, може да получите медицинска бележка отново единствено след посещение при лекар. Той ще прегледа детето, за да установи фактическото му състояние, ще опише в официалния амбулаторен лист какви са били оплакванията на детето и с какви медикаменти са били овладяни в домашни условия. Съответно ще бъде посочен и периодът на проведеното лечение в домашни условия, като медицинската бележка ще бъде с датата на посещението – тази, на която е издаден и задължителния амбулаторен лист.

Важно: Ние не можем и няма да издаваме медицински документи със задна дата и/или такива с невярно съдържание!

Като родители, вярваме ще се съгласите, че само медицинско лице може да прецени дали конкретен пациент няма заболяване, което все още не се е проявило, дали детето е заразно, дали не е било в контакт с инфекциозно болен или е в инкубационен период и т.н. Ако на пациент бъде издаден документ с невярно съдържание, възниква въпросът кой носи отговорност? Кой е отговорен, ако болно дете е в свободен контакт със здрави деца? Именно последното, което е следствие от занижения контрол и неконтролираното издаване на медицински бележки, е основната причина за честото боледуване на деца в градинска и училищна възраст.

Отделно от случаите, налагащи извиняване на отсъствия поради болест, служител на регистратура може да ви издаде бележка за контакт, която единствено съдържа заявеното от вас като родители твърдение, че детето не в контакт с ОЗБ на конкретната дата.

Благодарим ви за гласуваното доверие нашият екип да полага медицински грижи за вас и семейството ви! Надяваме се, че желанието ни и положените усилия за спазване на нормативните документи в Република България ще бъдат правилно разбрани и оценени от нашите пациенти!

Back To Top