skip to Main Content

Родителите често се притесняват, когато децата им проговарят със закъснение, но благодарение на дългогодишно проучване става ясно, че такива деца на 5-годишна възраст не се различават в емоционалното си и поведенческо развитие от останалите си връстници, в случай че растежът им е нормален.

Изследване, публикувано в Журнала по педиатрия проследява деца, които участват в Кохортно проучване на бременността в Западна Австралия разглежда проблеми с късното проговаряне. В него участват 1245 деца, при които не се наблюдава забавяне в речта – използват речник от поне 50 думи и могат да свържат две или три думи във фраза – и 142 деца, които не са достигнали този етап.

Бременността на майките им е била в периода между 1989 и 1991 г., когато са били включени в проучването. Децата са проследявани до 17 годишна възраст.

На 2 години малчуганите, които са били определени като „късно проговорили” показват тенденция за проблеми в поведението за разлика от говорещите си връстници. Но в двете групи деца няма никаква разлика, когато достигнат възраст 5, 8, 10, 14 и 17 години.

Авторът на доклада Андрю Дж. О. Уайтхаус от Института Телетон за изследване на детското здраве в Пърт, Австралия посочва, че ранните проблеми в поведението най-вероятно се дължат на напрежението у децата, за това че не могат да комуникират. „Когато късно проговорилите деца достигнат нормалните етапи на езиково развитие като при останалите, емоционалните и поведенчески проблеми се заличават”, казва той.

The New York Times

Back To Top