skip to Main Content
Административни
Поликлиника България

Отстъпка за диспансерни пациенти при посещение за проследяване

Поставянето на пациент под диспансерно наблюдение (регистриране на диспансеризация) е инструмент използван от НЗОК за планиране на допълнителна и предварително фиксирана като обем медицинска грижа

Прочетете повече »
Снимка към статията Добрата профилактика – основен фактор за здраве в секцията новини на МКЦ Моят лекар
1DKK
Поликлиника България

Задължение на пациентите да се явят за провеждане на редовен годишен профилактичен преглед и рапортуване пред НЗОК на неявилите се пациенти

Уважаеми пациенти, Обръщаме се към вас по повод провеждането на задължителните редовни годишни профилактични прегледи при посещение при личния Ви лекар в Поликлиника България.Прегледите са

Прочетете повече »
Back To Top