skip to Main Content

Уважаеми пациенти,

В екипа на 1ДКК вече има неонаталог, с който можете да се консултирате.


Д-р Зорница Малинова завършва медицина в Медицински университет в гр. Плевен
през 2001 г.

Има две специалности по Педиатрия от 2007 г. и Неонатология от 2011 г.

От 2001 г. , в продължение на 5 години, д-р Малинова работи в Неонатологично отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово.

От 2007 г. е неонатолог към Клиника по Неонатология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”, като в периода от 2002- 2016 г. е асистент към Клиниката. От м. 01. 2017 г. е част от екипа на Неонатологично отделение на Втора САГБАЛ „Шейново”.

Преминала е курс по трансфонтанелна ехография.

Ежегодно взема участие в неонатологични и педиатрични форуми в България и чужбина. Има публикации в български и международни медицински издания.


Научни интереси:
Интересите на Д-р Малинова са в областта на кардио-пулмоналната ресусцитация,
интензивната терапия и апаратна вентилация на новородени деца, късно проследяване на високорискови и рискови новородени.

Back To Top