skip to Main Content

Към екипа на Първа Детска Консултативна клиника като консултант се присъединява Д-р Венцислав Райков, който е Детски йардиолог.

Д-р Райков е завършил медицина в Медицински Университет – София. Има специалност по детски
болести и по детска кардиология.

Владее функционални диагностични методи в кардиологията
като холтер- артериално налягане и холтер – ЕКГ, ехокардиография.

Целия професионален път на
д-р Райков е преминал в Националната Кардиологична болница, интересите му са в областта на
инвазивната кардиология и сърдечна реанимация.

Има голям опит в диагностиката, лечението и
постоперативното наблюдение на деца със сърдечни пороци.

Приемно време : Петък 10-14 часа с предварително запазен час чрез телефоните на клиниката или чрез Консенто

Back To Top