skip to Main Content

Към екипът на Първа Детска Консултативна клиника като консултант се присъединява Д-р Галина Попова, Детски ендокринолог.

Д-р Галина Попова е завършила медицина през 1983 год в МУ- София.
Придобила е специалност по Педиатрия в Университетска Детска Болница, София през
1991г. и Детска Ендокринология, Диабет и Метаболитни заболявания – 2001г. От 1992 –
2006 год е работила в Клиника по Ендокринология и Диабет на Университетска Детска
Болница – София. От 2006 год е Началник на отделение по Ендокринология и Диабет
към Детска Клиника, Болница Токуда; от 2021 г – е Детски Ендокринолог в ДКЦ,
Acibadem City Clinic Болница Токуда. Специализирала е „Детска ендокринология и
Диабет” във Великобритания през 2002 г. През 2017 год е била локален организатор на
зимното училище на ESPE в България. Има участия в международни и национални
проучвания в областта на Захарен диабет тип 1 и 2, заболявания на щитовидната жлеза,
растеж и развитие в детска възраст, работи по програма за лечение на затлъстяването в
детска възраст. Автор е на публикации в български и чужди специализирани издания,
както и участия в наши и международни конгреси и форуми по ендокринология.
Основни интереси има в областта на захарен диабет, заболявания на щитовидна жлеза ,
затлъстяване, растеж, пубертетно развитие, заболявания на надбъбрек и хипофиза,
полигландуларни ендокринопатии, ендокринна артериална хипертония. Член е на
Българска Педиатрична Асоциация, Българско Дружество по Ендокринология,
Българско Национално Сдружение по Детска Ендокринология, European Society for
Pediatric Endocrinology /ESPE/.
 

Приемно време : Вторник от  10:30-13:30 часа с предварително запазен час чрез телефоните на клиниката или чрез Консенто

Back To Top