skip to Main Content
д-р Костадинка Пенджакова

Към екипа на Първа Детска Консултативна клиника като консултант се присъединява Д-р Костадинка Пенджакова, която е педиатър, със специализации и интереси в областта на детската гастроентерология.

Д-р Пенджакова завършва медицина в МУ- София през 1993 г. През 2002 г. придобива специалност по детски болести. През 2009 г. придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Професионален път:
Д-р Пенджакова започва работа през 1993 г. като педиатър в МБАЛ „Св. Иван Рилски“– Дупница, а от 1997 г. до 2000 г. в МБАЛ Национална кардиологична болница. От 2001 г. до 2003 г. е лекар-ендоскопист в Отделение по спешна ендоскопия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. От 2003 г. до сега д-р Пенджакова е педиатър – консултант към Клиника по изгаряния и пластична хирургия – деца, Отделение УНГ и Клиника по детска урология
в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. От 2006 г. е част от екипа и на МЦ „Детско здраве“.Член е на Централната комисия по професионална етика на БЛС.

Д-р Пенджакова е завършила успешно курсове по:

  • Детска абдоминална ехография по профили на коремни органи
  • Фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ректоскопия, фибробронхоскопия
  • Интензивна терапия в педиатрията
  • Патология в неонатална възраст
     Постоперативна аналгезия
  • Диагностика и лечение на алергични заболявания в детска възраст
  • Гломерулопатии в детска възраст
  • Бронхиална астма и бронхообструктивен синдром

Част от екипа на 1 ДКК от 2020г.

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Костадинка Пенджакова са в областта на детската
гастроентерология – остра и хронична коремна болка, заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчния мехур и панкреаса, хранителни алергии, диетично и лечебно хранене, както и абдоминална ехография на коремни органи (черен дроб и жлъчна система, панкреас, слезка, бъбреци, пикочен мехур) и ендоскопска диагностика на
заболявания на гастроинтестиналната система.

Приемно време : четвъртък 15-17 часа с предварително запазен час чрез телефоните на клиниката или чрез Консенто

Back To Top