skip to Main Content

Поставянето на пациент под диспансерно наблюдение (регистриране на диспансеризация) е инструмент използван от НЗОК за планиране на допълнителна и предварително фиксирана като обем медицинска грижа за хората, страдащи от набор заболявания, които НЗОК определя като социално значими.
Подобно действие предполага, че пациентът има нужда от по-честа среща с лекар в контекста на болестта си, за да може тя да бъде адекватно проследявана и контролирана. В същото време са разписани и определен обем лабораторни и/или образни изследвания, които следва пациентът да проведе.
Фиксирането на ясен период и дори дата за извършването им често притесняват пациентите, но водещото в случая е грижата за здравето им.

Диспансерното наблюдение може да се осъществява от общопрактикуващия лекар, а за някои състояния и от лекар специалист.
Пациентите не следва да подценяват грижата за собственото си здраве и е разумно стриктно да спазват указаните срокове за следващо посещение.

Грижата за здравето на пациентите не само в конкретния момент, но и с предпоставка за устойчивост т.е. запазването му и в бъдещ период, е важна ценност за дружествата в Поликлиника България, дори и на фона на отчасти по-ниското заплащане на диспансерната дейност за лекарите и сериозната допълнителна административна тежест в това направление.

По тази причина от 2023 г. въвеждаме 50% намаление в размера на административната такса, заплащана на посещение, за всички посещения, свързани с диспансерното наблюдение на пациенти.

 
В допълнение, това не променя начисляването безплатно на пълен обем кредити, необходими за провеждане на онлайн консултация с лекар в рамките на до 5 дни от посещението.
Описаната отстъпка важи както за пациенти с личен лекар в Груповата ни практика, така и за външни пациенти, които се проследяват диспансерно при специалисти в дружествата в Поликлиника България.
 
С пожелание за здраве,
Екип на Поликлиника България
Back To Top