skip to Main Content

Взема се: Венозна кръв

Условия за вземане: Сутрин, на гладно.

Пакетът включва:

  • ПКК (пълна кръвна картина) – Неспецифични показатели които се променят при различни заболявания.
  • ДКК (диференциална кръвна картина) – При излседването се определят съотношението на клетките в проценти, тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси.
  • Морфология на еритроцити – Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)
  • Желязо – Участие в състава на хемоглобина. Изследването на серумното желязо има важно значение за диагноза и диференциална диагноза на различните видове анемии.
  • ЖСК (желязо свързващ капацитет) – Трансферинът е протеин, който свързва желязото и го транспортира в кръвта. Количеството на трансферина отразява общия (тотален) желязосвързващ капацитет (ТЖСК, TIBC).
  • Феритин  – Феритинът е основен белтъчен склад на желязо в тъканите и е свързан с навлизането, запазването и използването му в клетките.
  • Витамин B12 – Нужен за правилното образуване на червени кръвни клетки, неврологичната функция, и ДНК синтез. 
  • Фолиева киселина – Нужна за правилното образуване на червени кръвни клетки, неврологичната функция, и ДНК синтез. 
Back To Top